Landelijke prestatieafspraken

Landelijke prestatieafspraken

De nationale prestatieafspraken zijn getekend!

Het is goed nieuws dat vanaf volgend jaar de verhuurderheffing verdwijnt. Voor Woonstichting Langedijk betekent dit dat we jaarlijks € 1,5 miljoen extra hebben om huren betaalbaar te houden en te investeren in nieuwe woningen, bestaande woningen en het leefbaar houden van straten en buurten. 

De gezamenlijke corporaties hebben met het Rijk, de gemeenten en de Woonbond hierover afspraken gemaakt. Wij gaan dit de komende maanden verder uitwerken. Dat doen we samen met huurders, de gemeente en andere partijen. Wij nodigen u uit om daarover mee te praten. U kunt een bericht sturen naar info@woonstichtinglangedijk.nl.