Welkom in uw nieuwe woning

Welkom in uw nieuwe woning

Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner(s) en wensen u veel geluk met uw woning. Er zijn veel praktische zaken die u moet regelen als u verhuist. Hieronder vindt u een korte checklist. 

Tips voor u als nieuwe huurder

 

Als u recht heeft op huurtoeslag kunt u dit aanvragen of de nieuwe huurprijs doorgeven via www.toeslagen.nl of via de BelastingTelefoon: 0800-0543. U kunt op www.toeslagen.nl ook een proefberekening maken, zodat u kunt zien óf u recht heeft op huurtoeslag.

PWN is de leverancier van water. Het melden van uw verhuizing en het doorgeven van meterstanden gaat eenvoudig via www.PWN.nl.

U kunt hiervoor zelf een leverancier kiezen. De meterstanden geeft u zelf door. Er zijn verschillende websites te vinden waar u verschillende aanbieders kunt vergelijken, bijvoorbeeld op www.consumentenbond.nl.

U kunt een contract afsluiten bij een aanbieder naar keuze.

Woonstichting Langedijk heeft een opstalverzekering afgesloten voor uw woning. U hoeft dus zelf geen opstalverzekering af te sluiten. Ook bent u automatisch verzekerd voor glasschade. Wij hebben geen inboedelverzekering afgesloten. Een inboedelverzekering sluit u zelf af.

Vergeet niet uw adreswijziging door te geven aan uw verzekeraar, huisarts, bank en alle belangrijke bedrijven die post naar u sturen. PostNL heeft ook een verhuisservice. Via de verhuisservice informeert u via PostNL alle belangrijke bedrijven over uw verhuizing. Post die na uw verhuizing nog gericht is aan uw oude adres kan tegen betaling doorgezonden worden naar uw nieuwe adres. Meer informatie vindt u op de website www.postnl.nl.

U kunt uw verhuizing aan de gemeente doorgeven via www.gemeentedijkenwaard.nl. U kunt ook bij het gemeentehuis een afspraak maken om uw verhuizing door te geven.

De gemeente informeert u binnen een week na de adreswijziging over het ophalen van huisvuil en het gebruik van rolemmers of containers. Informatie over huisvuilinzameling kunt u vinden op de 'Afvalwijzer' van de Gemeente Dijk en Waard. 

Als nieuwe huurder kunt u via ons een gratis boedelbak lenen. Als u daar gebruik van wilt maken vraagt u dan bij ons om een tegoedbon.

Als u in de toekomst wilt verhuizen naar een andere huurwoning schrijf dan uzelf opnieuw in via www.svnk.nl.

Het spreekt misschien voor zich, maar in alle drukte rond de verhuizing schiet het er misschien bij in. Vergeet niet om u ook voor te stellen aan uw nieuwe buren.

Wij hebben een onderhouds-ABC. In dit schema kunt u direct zien welke reparaties voor rekening van Woonstichting Langedijk komen en welke voor uw eigen rekening zijn.

Als u wilt meedenken en praten over het beleid van Woonstichting Langedijk kunt u zich aanmelden voor de Huurdersraad. Als u interesse heeft kunt u ons bellen of mailen naar huurdersraad@woonstichtinglangedijk.nl.

Als u een appartement huurt in een gebouw waarin niet alle woningen van Woonstichting Langedijk zijn, worden de kosten van onderhoud van het gebouw gedeeld met de andere eigenaren. Er is dan een vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE heeft een huishoudelijk reglement opgesteld en omdat u ook in het gebouw woont, is dit huishoudelijk reglement ook voor u van toepassing. Bij de ondertekening van uw huurovereenkomst ontvangt u het reglement. Als u een reparatieverzoek heeft, meldt u dat altijd bij Woonstichting Langedijk.

Als u een woning huurt met stadsverwarming, sluit u hiervoor een contract af voor verwarming en warm water met de vaste aanbieder HVC. Een aanmeldformulier is opgenomen in onze informatiemap. Daarnaast is het aanmeldformulier te vinden op www.hvcgroep.nl.

Als u wilt kunt u gebruik maken van de diensten van Wonen Plus Welzijn. Zij bieden diensten in en om het huis om te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. U meldt zich bij hen via tel. 0226 – 31 80 50 of via www.wonenpluswelzijn.nl. Onze huurders krijgen korting op het abonnement.

Als er op het dak van uw eengezinswoning nog geen zonnepanelen liggen is dat wel mogelijk. Ook als er nu 3 zonnepanelen op uw dak liggen is uitbreiding naar 6 mogelijk. Klik hier voor meer informatie.

En heeft u nog vragen? Onze medewerkers staan u graag te woord.