Energielabel en stookkosten

Energielabel en stookkosten

Als uw woning goed is geïsoleerd en u bovendien zeer bewust gebruik maakt van de verwarming en de apparatuur in uw huis, zal dat de hoogte van uw energierekening positief beïnvloeden.

Energetische kwaliteit: het energielabel van uw woning

De mate van isolatie en gebruik bepaalt de energetische kwaliteit van uw woning. Dit wordt uitgedrukt in een energielabel. De waarde loopt van A tot G. Energielabel A betekent dat uw woning zeer energiezuinig is. Bij energielabel G is het tegenovergestelde het geval.

Het energielabel van uw woning kunt u online bekijken. Op energielabel.nl vult u de postcode van uw woning in om te zien wat het energielabel van uw woning is. U kunt ook zien wat de invloed is op de huurpunten van uw woning. De rijksoverheid heeft hierover ook volop informatie beschikbaar.

Let op: woningen die wij nieuw hebben gebouwd sinds 2008 hebben geen energielabel. De huurpunten zijn bepaald op basis van de energie-index behorende bij het bouwjaar.

Een lagere energierekening

Woonstichting Langedijk hecht veel waarde aan duurzaamheid en energiezuinig wonen. Er zijn verschillende manieren om uw energierekening omlaag te krijgen. Zo helpen we bij het isoleren van uw woning en kunnen we zonnepanelen plaatsen. Als u geïnteresseerd bent, kunt u bij ons navragen of deze opties ook beschikbaar zijn voor uw woning.

De energierekening hangt ook af van uw zuinigheid met stoken, hoeveel warm water u gebruikt, hoeveel apparaten u heeft en hoe intensief u die gebruikt.

Bij alle maatregelen is het uitgangspunt dat elke euro huurverhoging leidt tot minimaal € 2 besparing per maand.

Stijging van de energieprijzen

Het zal u niet ontgaan zijn dat de energieprijzen de afgelopen tijd behoorlijk zijn gestegen. Dit betekent voor iedereen een hogere energierekening en daarom is het belangrijk dat u bewust omgaat met uw energieverbruik.
Zelf kunt u ook met simpele oplossingen energie besparen. Denk aan het aanbrengen van radiatorfolie, minder lang douchen en de thermostaat een graadje lager instellen. Onderaan deze pagina vindt u ook een informatieblad van de Woonbond met bespaartips. Of u bezoekt de website van de Woonbond voor meer tips.

Meer informatie hierover vindt u ook op de website van Milieu Centraal.

Op Steffie.nl wordt alles in eenvoudige taal of een andere taal uitgelegd.

De verwachting is dat de prijzen van HVC (stadsverwarming) ook gaan stijgen en bewoners wordt geadviseerd om het termijnbedrag te verhogen. Lees ook de meest gestelde vragen over de relatie tussen de gasprijzen en de warmteprijzen.

 

Veel gestelde vragen

Tot eind 2014 hadden woningen een energielabel dat aangaf hoe energiezuinig een woning is. Sinds 1 januari 2015 krijgen alleen koopwoningen nog een energielabel. Voor huurwoningen geldt sindsdien een energie-index. De kleur van deze index geeft aan hoe zuinig de woning is (van ‘rood = heel onzuinig’ tot ‘groen = zuinig’). Het energielabel van uw woning kunt u zelf online opvragen.

Geleidelijke overgang

De huidige energielabels zijn maximaal tien jaar geldig. Als we een woning opnieuw verhuren, berekenen we de nieuwe energie-index. De berekeningsmethode van de energie-index is anders dan die van de energielabels. Hierdoor kan het aantal wws-punten (woning waarderings systeem) veranderen. Als dat gebeurt, verandert de maximale huurprijs van de betreffende woning.

Het energielabel maakt deel uit van de woningwaardering.

Sinds het invoeren van het energielabel ontvangen nieuwe huurders bij huuringang het energielabel van de woning. Aan zittende huurders kan Woningbouwvereniging Langedijk geen energielabel verstekken. Het energielabel van uw woning kunt u zelf online opvragen.