Zorg- en seniorenwoningen

Zorg- en seniorenwoningen

Woonstichting Langedijk heeft een aantal huurwoningen die geschikt zijn voor oudere huurders en mensen met een zorgvraag. Dit zijn gelijkvloerse woningen, ook wel nultredenwoningen genoemd. Een enkel woongebouw heeft een beschutte woonvorm.

Wat zijn gelijkvloerse woningen precies?

Huurwoningen die geschikt zijn voor woningzoekenden met een zorgvraag, worden gelijkvloerse woningen of ook wel nultredenwoningen genoemd. Deze woning heeft alle belangrijke voorzieningen op dezelfde verdieping als de voordeur. Met de voorzieningen worden de woonkamer, badkamer, toilet, keuken en minimaal één slaapkamer bedoeld.

Deze woningen zijn uitermate geschikt voor senioren, al dan niet met een zorgvraag. Van deze woningen zijn enkele woongebouwen aangewezen als Beschut Wonen.

Wat is Beschut Wonen?

Beschut Wonen is een woongebouw met gelijkvloerse woningen met een beschutte woonvorm, bijvoorbeeld door de bouwwijze of de aanwezigheid van een recreatieruimte. Dit verschilt per gebouw. Woonstichting Langedijk heeft die woningen gelabeld als Beschut Wonen. De minimale leeftijd om in aanmerking te komen voor deze woningen is 55 jaar. Dit betreft de woningen aan de Platteven en Zonoord in Noord-Scharwoude.

Aanbod en voorrangsregels gelijkvloerse woningen

Alle beschikbare sociale huurwoningen in de regio Noord-Kennemerland staan op de website van de SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland). U kunt alleen reageren op woningen als u bent ingeschreven als woningzoekende. Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website van SVNK. Na inschrijving ontvangt u een inschrijfnummer waarmee u kunt reageren op woningadvertenties van SVNK.
Voor de voorrangsregels die gelden voor gelijkvloerse woningen verwijzen wij u naar de website van SVNK.

Heeft u nog vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Neem in dat geval contact op met een van onze woonconsulenten via 0226-33 14 70 of stel uw vraag online.