Huurbeleid

Huurbeleid

Het huurbeleid van Woonstichting Langedijk voor 2017 tot en met 2019 bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De ontwikkeling van de huursom is gelijk aan de inflatie; het effect van de aanpassing van de huur bij verhuizing wordt voor die periode geraamd op 0,3% per jaar; op basis van de inflatieverwachting voor 2018 en 2019 is de huurontwikkeling als volgt:

   huursomontwikkeling 2018 2019
   totaal gelijk aan inflatie *  1,1%  1,6%
   aanpassing bij verhuizing  0,3%  0,3%
   jaarlijkse huuraanpassing **  0,8%  1,3%


  * inflatie en 2019 is een verwachting

  ** is de gemiddelde jaarlijkse huuraanpassing; de huuraanpassing van individuele woningen kan hiervan afwijken

 • De normhuur is een percentage van de maximale huur op basis van het WWS per 1 januari 2019; bij de normhuur wordt een onderscheid gemaakt naar bouwjaar:
  • 65% voor woningen gebouwd voor 1980;
  • 66,3% voor woningen gebouwd van 1980 tot en met 1999;
  • 68% voor woningen gebouwd vanaf 2000.
   Per 1 juli passen wij de normhuur aan met het percentage van de gemiddelde jaarlijkse huuraanpassing.
 • Normhuren die boven de huurgrenzen voor het passend toewijzen liggen, € 607,46 voor woningen met maximaal drie kamers en € 651,03 voor woningen met vier of meer kamers, toppen wij zoveel mogelijk af. Doelstelling is om 95% van de woningen onder de aftoppingsgrenzen te verhuren.
 • Bij de jaarlijkse huuraanpassing maken we onderscheid op basis van de verhouding tussen de huidige huur en de maximale huur:

     grondslag  2017  2018
   inflatie *    0,3%  1,4%
   Huur < 65% maximale huur  inflatie + 1,0%  1,3%  1,2% - 2,4%
   Huur van 65% tot en met 68%  inflatie - 0,3%  0,0%  1,1%
   Huur > 68% maximale huur  - 3,0%  - 3,0%  -3,0% - 1%  * inflatie 2019 is een verwachting


 • Het huurbeleid geldt voor de jaren 2017 tot en met 2019; gedurende deze periode monitoren wij de uitkomsten van het huurbeleid; als de monitoring of aanpassing van wet- en regelgeving daar aanleiding toe geven, dan kan het huurbeleid bijgesteld worden.

 

Het complete huurbeleid kunt u hieronder downloaden.