Staat van uw woning

Staat van uw woning

Hoe treft u uw nieuwe huurwoning bij oplevering aan? Woonstichting Langedijk doet er alles aan om u een goede start te geven. Dat is wat u van ons mag verwachten.

Oplevering woning met opzichter

Direct na het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat onze opzichter met u naar uw nieuwe woning. Samen met de opzichter loopt u door de woning. De opzichter geeft een toelichting op de werking van de installaties en legt samen met u de staat van de woning vast. U en de opzichter ondertekenen deze beschrijving van de woning. U krijgt hiervan een kopie opgestuurd.

De staat van uw woning bij oplevering

Wat kunt u verwachten van de staat van uw nieuwe huurwoning? Woonstichting Langedijk levert haar woningen aan huurders als volgt op:

 • woning en berging zijn (bezem)schoon;
 • er zijn geen roerende goederen, tenzij u deze heeft overgenomen van de vorige huurder. Dit zijn goederen zoals vloerbedekking, gordijnen e.d. die geen onderdeel zijn van de woning. Via het overnameformulier – dat u van ons bij de woningaanbieding ontvangt – kunt u zaken overnemen van de vorige huurder;
 • er zijn geen beschadigde deuren, gebroken ruiten, spiegels, sanitair e.d.;
 • lichtschakelaars, wandcontactdozen, deurbeslag, beglazing zijn onbeschilderd en zonder beschadigingen;
 • alle lichtpunten, wandcontactdozen en schakelaars voldoen aan geldende veiligheidseisen;
 • er zijn geen stickers, posters e.d.;
 • in de wanden zijn geen schroeven, pluggen, spijkers e.d. en geen gaatjes;
 • rolcontainers (indien aanwezig) zijn leeg;
 • er is geen grensoverschrijding in de tuin door erfafscheidingen, schuttingen, tuinhuisjes (inclusief afwatering), struiken, heggen, hagen en opschietende bomen;
 • de tuin is vrij van groot onkruid en lang gras;
 • bomen staan niet binnen 2 meter van de erfgrens.