Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen

Wat zijn de spelregels bij het klussen in uw woning? Mag u als huurder zelf veranderingen aanbrengen? Wat moet er gebeuren als u gaat verhuizen? Mogen veranderingen dan blijven? Of moet het weer in originele staat worden teruggebracht?

Zelf klussen: wat zijn de regels?

Een groot aantal huurders wil zelf graag klussen in de woning. Wij begrijpen dat heel goed, want het zorgt tenslotte voor een betere leefomgeving en verhoogt uw wooncomfort.

Aanpassingen in uw woning die zonder noemenswaardige kosten door u zelf ongedaan gemaakt kunnen worden, hoeft u niet te melden. Alle overige aanpassingen moet u vooraf melden en die gaan we bespreken. Over het algemeen zijn de spelregels als volgt.

Voor u als huurder geldt:

  • dat u toestemming vraagt om zelf te gaan klussen in uw woning;
  • de kosten van aanleg zijn voor uw eigen rekening;
  • de kosten van onderhoud zijn voor uw eigen rekening als het geen duurzame verbetering betreft;
  • dat u de aanpassing doet onder de voorwaarden die wij stellen.


Woonstichting Langedijk
verzorgt vervolgens:

  • financiële vergoeding bij einde huur, alleen in geval van duurzame verbeteringen.

Wat biedt Woonstichting Langedijk aan huurders?

Als huurder heeft u de mogelijkheid om uw woning duurzamer te maken.
Wij bieden vloer- en dakisolatie en zonnepanelen aan, aan huurders van vrijwel alle eengezinswoningen.

Duurzame verbeteringen

Bepaalde veranderingen aan de woning beschouwen we als duurzame verbeteringen. Dat zijn voorzieningen die de woning aantrekkelijker maken. Voorbeelden zijn:

  • het plaatsen van een dakkapel of dakraam;
  • het aanbouwen van een bijkeuken;
  • het aanbrengen van tuindeuren of een extra kozijn in de buitengevel;
  • het aanbrengen van een vaste trap naar zolder.


Voor zo'n verbetering heeft u onze toestemming nodig. En er zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Ook moet u zelf voor het onderhoud zorgen. Als u binnen tien jaar verhuist kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de nieuwwaarde van de verbetering, de staat van onderhoud en de ouderdom. Bij verhuizing in het eerste jaar bedraagt de vergoeding voor de huurder 50% van de nieuwwaarde. Vanaf het tweede jaar neemt de vergoeding per jaar af met 5% van de nieuwwaarde. Na het tiende jaar vervalt het recht op vergoeding.

Bespreek uw plannen en ideeën met ons

De opzichters van Woonstichting Langedijk beoordelen uw plannen en ideeën op de kwaliteit van de uitvoering. Het melden van een klusplan schept duidelijkheid en voorkomt mogelijke teleurstellingen achteraf.

Bij toestemming informeren wij u direct over de voorwaarden waaronder u de klus kunt uitvoeren. Bovendien kunnen we u adviseren over de uitvoering en de te gebruiken materialen.

We leggen ook meteen vast of de verandering bij een verhuizing mag blijven zitten. Als het om een zogenaamde duurzame verbetering gaat, waarvoor u bij verhuizing een financiële vergoeding kunt krijgen, leggen we ook het recht op de vergoeding schriftelijk vast.

Heeft u nog vragen?

Het kan zijn dat u nog vragen heeft. U kunt onze opzichters altijd mailen of bellen naar 0226-33 14 74.