Wijziging huurcontract

Wijziging huurcontract

Als u gaat samenwonen is het belangrijk dat u dit direct aan ons doorgeeft. Dit is natuurlijk ook het geval als u de relatie beëindigt. Elke verandering in de samenstelling van de bewoning van het huis moet bij Woonstichting Langedijk worden gemeld.

Kijk op de pagina huurder en medehuurder wat de gevolgen zijn van een nieuwe situatie. Niet in alle gevallen is de persoon met wie u gaat samenwonen ook meteen een medehuurder met dezelfde rechten en plichten.

De aanvraag voor een medehuurder kunt u online invullen. Het formulier voor huuropzegging van een medehuurder is ook online beschikbaar.

Veel gestelde vragen

Als u een huurder aan uw huurovereenkomst wilt toevoegen, dan gelden er bepaalde voorwaarden.

  • of er is sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en de woning wordt door beiden gebruikt als hoofdverblijf;
  • of er is al minimaal twee jaar sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dit houdt in dat u samenwoont en de kosten voor de woning en het levensonderhoud deelt. Als u iemand laat bijschrijven op uw huurovereenkomst dan heeft u gelijke rechten. Hij of zij is ook verantwoordelijk voor de verplichtingen die voortkomen uit de huurovereenkomst, zoals bijvoorbeeld de huurbetaling. Ook bij een scheiding heeft de medehuurder dan recht op de woning.

U heeft de volgende zaken nodig om iemand bij te laten schrijven:

  • kopie identiteitsbewijs van u beiden;
  • indien van toepassing: een afschrift van de trouwakte of het geregistreerd partnerschap;
  • indien van toepassing: bewijs voor de verzorgingsrelatie;
  • een uittreksel van het bevolkingsregister waaruit blijkt wie er op uw adres ingeschreven staan.

Afhankelijk van uw situatie kan het zijn dat wij aanvullende gegevens van u nodig hebben. Wij informeren u hierover na aanvraag.

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan is uw partner van rechtswege medehuurder. Voorwaarde hierbij is dat hij/zij op uw adres woont en daar staat ingeschreven. Dit betekent dat uw partner wordt beschouwd als huurder en dat de huurovereenkomst op hem/haar van toepassing is. In alle andere gevallen is hij/zij geen huurder en heeft uw partner geen rechten op de woning.

Als een van de huurders uit de woning vertrekt, dan kunt u dat aan ons doorgeven met het formulier huuropzegging (mede)huurder. Hiermee doet de vertrekkende huurder afstand van de woning en geeft de achterblijvende huurder aan hiermee akkoord te gaan. Als de persoon die in de woning wil blijven niet bij ons bekend is als huurder, dan is dit niet mogelijk.

Als u onderling overeenkomt wie in de woning blijft wonen, dan kunt u dit aangeven met het formulier huuropzegging (mede)huurder. Hiervoor zijn beide handtekeningen noodzakelijk. In andere gevallen hebben wij een uitspraak van de rechtbank nodig waaruit blijkt aan wie de woning is toegewezen. Pas nadat wij een kopie van deze uitspraak hebben ontvangen, kunnen wij de huurovereenkomst aanpassen.

Als een huurder is overleden dan kan een medehuurder verzoeken om de tenaamstelling van de huurovereenkomst aan te passen. Hiervoor vult u het formulier huuropzegging bij overlijden in. De overgebleven huurder zet de huurovereenkomst dan voort. Als er sprake was van huwelijk of geregistreerd partnerschap, maar u staat niet vermeld op de huurovereenkomst, dan mag u de huurovereenkomst in de meeste gevallen overnemen. Als er geen medehuurders zijn die aanspraak op de woning maken, dan kunnen nabestaanden de huur opzeggen.