Uw buurt en meedenken

Uw buurt en meedenken

Alle bewoners willen graag wonen in een schone en veilige buurt. Woonstichting Langedijk maakt zich sterk voor een prettige woonomgeving. Wij kunnen dit echter niet alleen en hebben hier uw hulp hard bij nodig.

Uw directe woonomgeving

Woonstichting Langedijk streeft ernaar iedere woonomgeving zo samen te stellen dat er een mooie mix ontstaat van jong en oud, grote en kleine huishoudens, huurders en kopers en mensen die zich zelf prima kunnen redden en bewoners die een steuntje in de rug nodig hebben. Een goede woonomgeving vereist betrokkenheid en begrip van alle bewoners.

Bewonerscommissie

Als er in een wijk of straat groot onderhoud is gepland, formeren we vaak een bewonerscommissie. Een aantal bewoners vormen dan het aanspreekpunt en worden betrokken bij keuzes voor het onderhoud en de tijdsplanning van de werkzaamheden.

Huurdersraad

De Huurdersraad is de centrale huurdersorganisatie van Woonstichting Langedijk. De huurdersraad adviseert over beleidsmatige kwesties. Wij vinden het belangrijk dat huurders achter het beleid staan en inspraak hebben.

Als u wilt meedenken en -praten over het beleid van Woonstichting Langedijk kunt u zich aanmelden voor de Huurdersraad per telefoon (0226-33 14 70) of e-mail.

 

Veel gestelde vragen

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de bomen en struiken in uw tuin. Let erop dat de bomen/hagen/heggen in uw tuin niet hoger worden dan toegestaan.

Wij zorgen standaard voor goed hang- en sluitwerk in de woningen. Extra inbraakvoorzieningen, zoals anti-inbraakstrips of pensloten, zijn uw eigen verantwoordelijkheid en komen voor eigen rekening.

Er mogen geen spullen in het trappenhuis, de galerij of de boxgangen staan. Zorg er samen met uw buren voor dat de gemeenschappelijke ruimtes netjes zijn en de vluchtwegen niet worden geblokkeerd. Vuilniszakken, grof vuil, fietsen, scooters of kinderwagens plaats u dus niet in gemeenschappelijke ruimtes, ook niet voor uw eigen voordeur. Wij controleren regelmatig of iedereen zich aan de afspraken houdt. Als u vindt dat uw buren zich daar niet aan houden, probeer dat dan met hen te bespreken. Lukt dat niet, dan kunt u dit bij ons melden.

Maakt u zich zorgen over de leefomstandigheden of de gezondheid van een van uw buren? Dan kunt u dit bij ons melden of bij het meldpunt WMO van de gemeente. U kunt het meldpunt WMO bereiken op 0226-33 44 33.