Uw buurt en meedenken

Uw buurt en meedenken

Alle bewoners willen graag wonen in een schone en veilige buurt. Woonstichting Langedijk maakt zich sterk voor een prettige woonomgeving. Wij kunnen dit echter niet alleen en hebben hier uw hulp hard bij nodig.
Zo streven wij ernaar iedere woonomgeving zo samen te stellen dat er een mooie mix ontstaat van jong en oud, grote en kleine huishoudens, huurders en kopers en mensen die zich zelf prima kunnen redden en bewoners die een steuntje in de rug nodig hebben. Een goede woonomgeving vereist betrokkenheid en begrip van alle bewoners.

Huurdersraad

De Huurdersraad is de centrale huurdersorganisatie van Woonstichting Langedijk. De huurdersraad adviseert over beleidsmatige kwesties. Wij vinden het belangrijk dat huurders achter het beleid staan en inspraak hebben. 
Als u wilt meedenken en meepraten over het beleid van Woonstichting Langedijk kunt u zich aanmelden voor de Huurdersraad via e-mail of per telefoon (0226-33 14 70).

Bewonerspanel

Een bewonerspanel is een digitaal panel van huurders. Als u wilt deelnemen aan het bewonerspanel, dan ontvangt u maximaal 4 keer per jaar een digitale enquête via e-mail. Daarin geeft u uw mening over verschillende onderwerpen als duurzaamheid, leefbaarheid, serviceabonnement, communicatie, betaalbaarheid, beschikbaarheid, dienstverlening, woonwensen, de koers van Woonstichting Langedijk en meer. Een enquête duurt ongeveer 5 tot maximaal 10 minuten. De uitkomsten van de enquêtes gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren.
Om in de toekomst onze dienstverlening te blijven verbeteren is uw mening dus van belang. Wilt u meedenken en meepraten met Woonstichting Langedijk? Meld u dan nu aan door een e-mail te sturen naar bewonerspanel@woonstichtinglangedijk.nl. Het doorgeven van uw naam en het e-mailadres waar de enquête naartoe gestuurd mag worden is genoeg. Uw inbreng is van harte welkom!

Bewonerscommissie

Als er in een wijk of straat groot onderhoud is gepland, formeren we vaak een bewonerscommissie. Een aantal bewoners vormt dan het aanspreekpunt en wordt betrokken bij keuzes voor het onderhoud en de tijdsplanning van de werkzaamheden. Indien er voor uw wijk of straat een bewonerscommissie wordt gevormd, gebeurt dit op initiatief van Woonstichting Langedijk.

Een goed idee past op een bierviltje

Bewoners weten zelf als beste wat ze nodig hebben om prettig te wonen. Maar misschien wilt u zich niet aansluiten bij de huurdersraad, het bewonerspanel of een bewonerscommissie. Evengoed is Woonstichting Langedijk geïnteresseerd in goede ideeën van bewoners. Heeft u iets van ons nodig, kan er iets beter of heeft u een supergoed idee? Deel dit met ons!

De beste ideeën beginnen vaak klein. Zo klein dat het past op een bierviltje. Wilt u uw ideeën met ons delen via onderstaande link?

Geef uw idee door >>

Veel gestelde vragen

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de bomen en struiken in uw tuin. Let erop dat de bomen/hagen/heggen in uw tuin niet hoger worden dan toegestaan.

Wij zorgen standaard voor goed hang- en sluitwerk in de woningen. Extra inbraakvoorzieningen, zoals anti-inbraakstrips of pensloten, zijn uw eigen verantwoordelijkheid en komen voor eigen rekening.

Er mogen geen spullen in het trappenhuis, de galerij of de boxgangen staan. Zorg er samen met uw buren voor dat de gemeenschappelijke ruimtes netjes zijn en de vluchtwegen niet worden geblokkeerd. Vuilniszakken, grof vuil, fietsen, scooters of kinderwagens plaats u dus niet in gemeenschappelijke ruimtes, ook niet voor uw eigen voordeur. Wij controleren regelmatig of iedereen zich aan de afspraken houdt. Als u vindt dat uw buren zich daar niet aan houden, probeer dat dan met hen te bespreken. Lukt dat niet, dan kunt u dit bij ons melden.

Maakt u zich zorgen over de leefomstandigheden of de gezondheid van een van uw buren? Dan kunt u dit bij ons melden of bij het meldpunt WMO van de gemeente. U kunt het meldpunt WMO bereiken op 0226-33 44 33.