Prestatieafspraken

Prestatieafspraken

Op 6 december 2018 zijn de prestatieafspraken voor 2019 in de gemeente Langedijk vastgelegd. Gemeente, huurdersorganisaties, collega corporatie Woonwaard en Woonstichting Langedijk hebben afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van woningen, het aanbod van woningen, de energetische verbetering van woningen, nieuwbouw en wonen en zorg. Ieder jaar kijken wij of het gelukt is de afspraken uit te voeren en maken we nieuwe afspraken.
Onderaan de pagina kunt u de prestatieafspraken downloaden. In het kort zijn de volgende afspraken gemaakt voor 2019:

Betaalbaarheid

Ook in 2019 geldt dat er sprake is van het beperken van de huurverhoging en het aanbieden van minimaal 85% van de vrijkomende woningen en nieuwbouwwoningen voor een huurprijs lager dan € 640.

Voldoende en geschikt aanbod

Om te zorgen voor voldoende en geschikt aanbod van betaalbare huurwoningen voor huidige en toekomstige bewoners maken woningcorporaties en gemeente in 2019 meerjarige afspraken over de nieuwbouw van sociale huurwoningen en het beschikbaar komen van bouwlocaties daarvoor.

Een prettige woonomgeving

Corporaties en gemeente werken samen aan een prettige woonomgeving en overleggen over het oplossen van problemen. Daarnaast werken zij verder aan de relatie tussen wonen, zorg en welzijnsactiviteiten. 

Anders omgaan met energie

De nieuwbouwwoningen die de corporaties bouwen hebben geen aansluiting op aardgas meer en zijn (bijna) energieneutraal. Ook bestaande woningen moeten op termijn van het gas af. In 2019 maken we een begin met de plannen hiervoor. Tegelijk gaan de corporaties door met het verduurzamen van woningen. Woonstichting Langedijk biedt ruim 200 huurders aan de woning te isoleren en zonnepanelen te plaatsen, waardoor de woning op minimaal een energielabel B komt.
De Huurdersraad stimuleert initiatieven om de bewustwording van energieverbruik onder huurders te vergroten, bijvoorbeeld door energieambassadeurs en energiecoaches. 

Jaarlijkse prestatieafspraken: praat u mee?

Bent u huurder van Woonstichting Langedijk of Woonwaard en wilt u meepraten over de volgende prestatieafspraken? Dan kunt u zich aanmelden bij Woonstichting Langedijk via telefoon 0226 – 33 14 70 of via een e-mail naar de huurdersraad:  huurdersraad@woonstichtinglangedijk.nl