Prestatieafspraken

Prestatieafspraken

Op 10 december 2020 zijn de prestatieafspraken voor 2021 in de gemeente Langedijk en de gemeente Heerhugowaard vastgelegd. Vooruitlopend op de fusie van de gemeente Langedijk en Heerhugowaard zijn voor 2021 gezamenlijke afspraken gemaakt voor beide gemeenten. Gemeente, huurdersorganisaties, collega corporatie Woonwaard en Woonstichting Langedijk hebben afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van woningen, het aanbod van woningen, de energetische verbetering van woningen, nieuwbouw en wonen en zorg. Ieder jaar kijken wij of het gelukt is de afspraken uit te voeren en maken we nieuwe afspraken.
Onderaan de pagina kunt u de prestatieafspraken downloaden. In het kort zijn de volgende afspraken gemaakt voor 2021:

Betaalbaarheid

Ook in 2021 geldt dat er sprake is van het beperken van de huurverhoging en het aanbieden van minimaal 85% van de vrijkomende woningen en nieuwbouwwoningen voor een huurprijs lager dan € 678.

Voldoende en geschikt aanbod

Om te zorgen voor voldoende en geschikt aanbod van betaalbare huurwoningen voor huidige en toekomstige bewoners zetten woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente de komende jaren in op nieuwbouw van sociale huurwoning. Verder nemen we maatregelen om het verhuizen naar een andere woning (doorstromen) makkelijker te maken.

Een prettige woonomgeving

Bewoners, corporaties en gemeente werken samen aan een prettige woonomgeving en overleggen over het oplossen van problemen. Daarnaast werken zij verder aan de relatie tussen wonen, zorg en welzijnsactiviteiten.

Anders omgaan met energie

De nieuwbouwwoningen die de corporaties bouwen hebben geen aansluiting op aardgas meer en zijn (bijna) energieneutraal. Ook bestaande woningen moeten op termijn van het gas af. In 2021 maken we samen met de gemeente en andere partijen een begin met de plannen hiervoor. Tegelijk gaan Woonstichting Langendijk en Woonwaard door met het verduurzamen van woningen. 
De Huurdersraad stimuleert initiatieven om de bewustwording van energieverbruik onder huurders te vergroten, bijvoorbeeld door energieambassadeurs en energiecoaches. 

Jaarlijkse prestatieafspraken: praat u mee?

Bent u huurder van Woonstichting Langedijk of Woonwaard en wilt u meepraten over de volgende prestatieafspraken? Dan kunt u zich aanmelden bij Woonstichting Langedijk via telefoon 0226 – 33 14 70 of via een e-mail naar de huurdersraad: huurdersraad@woonstichtinglangedijk.nl