Betalingsregeling aanvragen

Betalingsregeling aanvragen

Als huurder van Woonstichting Langedijk heeft u afspraken gemaakt over het betalen van de huur. U betaalt de huur van uw woning vooraf, dus vóór de eerste van de maand. Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat u de huur niet op tijd kunt betalen. In dat geval is het belangrijk dat u vroegtijdig contact opneemt met een van onze woonconsulenten. Samen met u zoeken zij naar de beste oplossing voor de ontstane situatie.

Betalingsachterstand

Als de huur – zonder melding van een specifieke situatie – niet op tijd is betaald, volgt een eerste betalingsherinnering. Als u na meerdere herinneringen niet reageert, zullen wij een incassoprocedure opstarten bij de deurwaarder. De kosten hiervoor worden bij u in rekening gebracht.

Een betalingsregeling aanvragen

Om te voorkomen dat er een steeds grotere huurachterstand ontstaat, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Neem contact op met onze woonconsulenten via 0226-33 14 70 of het algemene contactformulier online.

Hulp bij betalingsproblemen

Hoe vervelend een situatie soms ook is, bedenk dat er altijd een oplossing is. Maar wacht niet te lang met het vragen van hulp, hoe lastig dat soms ook is of lijkt.

Woonstichting Langedijk is betrokken en wil een uitzichtloze situatie helpen voorkomen. Onze woonconsulenten zullen uw situatie zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen.

Veel gestelde vragen

Na het afsluiten van een betalingsregeling ontvangt u binnen een week een schriftelijke bevestiging. Hierin is vastgelegd in hoeveel termijnen u de betalingsachterstand kunt voldoen en wat de termijnbedragen zijn.

Voorwaarden betalingsregeling

Voorwaarde bij een betalingsregeling is, dat u maandelijks het afgesproken deel van de betalingsachterstand plus de maandhuur betaalt. Als de betalingsregeling loopt, kunnen deze afspraken niet meer gewijzigd worden. Eventuele extra betalingen worden verrekend met de laatste termijnen van uw betalingsregeling. Als u deze afspraak niet nakomt, vervalt de betalingsregeling. Dit is het geval als u te laat betaalt, of niet het hele bedrag voldoet. Er wordt dan een incassoprocedure gestart om de totale betalingsachterstand bij u te vorderen.

Bezwaar maken

Over de voor een betalingsregeling gemaakte afspraken wordt alleen schriftelijk gecorrespondeerd.

Als u een betalingsachterstand heeft en u zit in de schuldhulpverlening, dan verzoeken wij u een schriftelijke bevestiging van de toelating te sturen. De maandhuur moet altijd op tijd voldaan worden zodat de betalingsachterstand niet oploopt. Uw schuldhulpverlener moet zo snel mogelijk contact met ons opnemen.

Als u een betalingsachterstand heeft, kan het zijn dat u hierover door Woonstichting Langedijk gebeld wordt. Wij doen dit om u te herinneren aan de betalingsachterstand en proberen hiermee te voorkomen dat wij een incassoprocedure moeten opstarten om uw openstaande betaling te vorderen. Ook als uw huur door een instantie (bijvoorbeeld de sociale dienst of een schuldhulpverlener) wordt betaald kunnen wij u bellen over de betalingsachterstand. Als huurder blijft u er altijd verantwoordelijk voor dat de huur op tijd betaald wordt.

Als u een betalingsachterstand heeft, kunnen wij u een huisbezoek brengen. Wij doen dit om afspraken te maken over de betaling en willen voorkomen dat wij een incassoprocedure moeten opstarten. Het huisbezoek biedt u een laatste mogelijkheid een deurwaarderzaak te voorkomen.

Als u een sommatie ontvangt, dan staan wij op het punt uw dossier over te dragen aan de deurwaarder. Wij geven u nog 14 dagen om de betalingsachterstand te voldoen. Als u binnen deze termijn betaalt, hoeft u nog geen extra kosten te betalen. Als u de verschuldigde betaling niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, dan vragen wij de deurwaarder de zaak over te nemen. Hiervoor brengt de deurwaarder incassokosten in rekening die voor uw rekening zijn.

Als u een betalingsachterstand heeft dan stuurt Woonstichting Langedijk eerst een schriftelijke aanmaning en daarna een sommatie. Als u de verschuldigde betaling niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, dan vragen wij de deurwaarder de zaak over te nemen. De deurwaarder start een procedure om het verschuldigde bedrag bij u te innen. Hiervoor brengt de deurwaarder incassokosten in rekening die voor uw rekening zijn.

Contact via deurwaarder

Vanaf het moment dat wij de betalingsachterstand hebben overgedragen aan de deurwaarder, loopt al uw contact hierover met de deurwaarder. Woonstichting Langedijk is dan geen aanspreekpunt meer betreffende de betalingsachterstand. Ook een betalingsregeling behoort niet meer tot de mogelijkheden. Als u van mening bent dat de vordering niet klopt of niet terecht is, dan kunt u dit bespreken met de deurwaarder. In uw correspondentie staat wie uw zaak behandelt. Wij trekken onze opdracht aan de deurwaarder pas in als de volledige betaling door u is gedaan.