Visie en Missie

Visie en Missie

De kern van de visie en missie van Woonstichting Langedijk is niet gewijzigd sinds ons vorige beleidsplan. Wij concentreren ons – nog meer dan voorheen – op een herkenbare invulling van de kerntaken.

Wij bieden woningen voor mensen met een lager inkomen en mensen die extra aandacht nodig hebben. Woonstichting Langedijk wil toekomstige en huidige bewoners in alle opzichten een goede en betaalbare woning bieden in een prettige woonomgeving.

Prettig wonen: een thuis bieden voor iedereen

Wij streven naar wijken waar het prettig wonen is voor iedereen. We willen een mix van verschillende woningtypen voor jong en oud, voor kleine en grotere huishoudens, voor huurders en kopers, voor mensen die zelfredzaam zijn en voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Wij vinden dat huurders zelf het beste invulling kunnen geven aan het prettig wonen, en willen ze daar ook de ruimte voor bieden.

Voldoende en passend woningaanbod

Wij staan voor voldoende en geschikt aanbod van woonruimte. Voldoende in vrijkomend aantal huurwoningen en geschikt in die zin, dat de kenmerken van de woning passen bij de vraag van onze huidige en toekomstige bewoners. Wij willen ervoor zorgen dat mensen die een beroep doen op de sociale woningvoorraad daar ook terechtkunnen.

Betaalbaar wonen

Wij willen zorgen voor betaalbare woonlasten voor onze bewoners. Wij hebben dan niet alleen de huurprijs maar ook de energielasten van onze woningen in het vizier. Wij willen alle mensen met een lager inkomen een voor hen betaalbare woning kunnen bieden.

Duurzaam wonen

Maatschappelijk is de noodzaak om te komen tot een duurzame samenleving bijna onomstreden geworden. Alleen samen met de bewoners kunnen we zorgen voor een duurzame woningvoorraad. Hiermee worden woonlasten verlaagd, het wooncomfort verbeterd en het milieu minder belast.

Betrokken en vitale organisatie

Wij zijn een organisatie met betrokken medewerkers, die uitdragen waar Woonstichting Langedijk voor staat. Wij kunnen niet zonder betrokken bewoners die met ons, soms ook kritisch, het gesprek aangaan. Wij willen actief, samen met plaatselijke organisaties, zorgen dat onze bewoners prettig wonen. Wij zijn ook een vitale organisatie, die zich voortdurend ontwikkelt en financieel gezond is en blijft.

Het komt allemaal samen in de volgende missie:

  • zorgen voor prettig wonen in goede, passende en betaalbare woningen in leefbare straten en buurten;
  • ruimte geven aan bewoners om zelf invulling te geven aan het prettig wonen, en bewoners die het nodig hebben een extra steuntje in de rug te geven;
  • zorgen voor een toekomstbestendige sociale woningvoorraad;
  • een betrokken organisatie – geworteld in Langedijk – herkenbaar voor bewoners en plaatselijke organisaties.

 

Deze onderwerpen vindt u terug in ons beleidsplan. Onderaan deze pagina kunt u het beleidsplan downloaden.