Visie en Missie

Visie en Missie

Waar staat Woonstichting Langedijk voor? 

De bewoners 

De wensen en ideeën van onze bewoners en woningzoekenden zijn ons vertrekpunt. Zij zijn onze belangrijkste partners, zonder bewoners is er geen Woonstichting Langedijk. Onze (toekomstige) bewoners geven ons handvatten om de koers voor de komende jaren uit te zetten. Als ervaringsdeskundigen kunnen zij ons vertellen wat belangrijk is als het om wonen gaat. We vinden het dan ook belangrijk om onze bewoners goed te kennen zodat we invulling kunnen geven aan hun behoeften, wensen en verwachtingen. Dat beïnvloedt de manier waarop wij met elkaar omgaan en welke keuzes we maken. In het kort zijn dit onze uitgangspunten:   

  • Mensen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig.  
  • Mensen zijn van nature goed. Mensen zijn solidair en fatsoenlijk, niet egoïstisch.  
  • Mensen zijn gemotiveerd, betrokken en beleven plezier aan wat ze doen en nemen hun eigen verantwoordelijkheid. 
  • Mensen zijn verantwoordelijk voor zichzelf en voor hun naasten. Ook als het om wonen gaat.
  • Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden zijn wij als maatschappij gezamenlijk verantwoordelijk.

We staan dicht bij onze bewoners, dat is onze kracht. Zij zijn onze partners, samen met hen bepalen we onze koers. Met een open blik en oog voor de verschillende situaties van bewoners gaan we voor de beste oplossing. Op deze manier willen we maatschappelijk van betekenis zijn.  

Onze woningen 

De bijna 1.600 woningen van Woonstichting Langedijk liggen in de verschillende dorpskernen van de oude gemeente Langedijk, nu onderdeel van Dijk en Waard, en dan vooral in Noord- en Zuid-Scharwoude en in Broek op Langedijk.  

Passend bij het woonmilieu van de dorpskernen zijn de eerste decennia vooral eengezinswoningen gebouwd. De laatste twintig jaar zijn dat vooral appartementen geweest. Ruim zestig procent van ons woningbestand is eengezinswoning. De afgelopen jaren hebben we even veel appartementen als eengezinswoningen verhuurd.  

De woonkwaliteit van onze woningen is meegegroeid met de eisen van de tijd. Isolatieglas, centrale verwarming en mechanische ventilatie zijn inmiddels standaard. Ook hebben we de laatste jaren bij de oudere woningen de isolatie en kierdichting verbeterd en zijn op de daken van ruim 700 woningen zonnepanelen geplaatst.  

De organisatie 

Woonstichting Langedijk heeft een duidelijke kerntaak: zorgen voor huisvesting voor mensen met een lager inkomen of mensen die soms wat hulp kunnen gebruiken. We zijn er voor mensen die een woning huren of een huurwoning zoeken. 

We willen een betrokken organisatie zijn die ogen en oren heeft voor de wensen en behoeften van bewoners. We zijn kleinschalig, staan dicht bij onze bewoners, zijn toegankelijk en kunnen snel handelen. We zijn een organisatie die continu in beweging is en zich blijft ontwikkelen. We hebben hart voor onze huurders en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

Onze missie: goede en betaalbare woningen bieden voor mensen met een lager inkomen en mensen die extra ondersteuning nodig hebben.  

Maar hoe gaan we dat dan doen? Wat is onze ambitie en waar ligt onze stip op de horizon? Wat voor organisatie willen wij zijn?  

Onze visie: de wensen en behoeften van huidige en toekomstige bewoners zijn leidend voor wat wij doen. 

Deze onderwerpen vindt u terug in ons koersplan.