Staat woning bij vertrek

Staat woning bij vertrek

Als u uw huurwoning gaat verlaten zijn er een aantal zaken die moeten worden afgehandeld, zowel met de leveranciers voor gas, water en licht als met Woonstichting Langedijk. Voor ons is het van belang dat u op tijd de huur opzegt en de verhuizing aankondigt. Bovendien zult u de woning en de tuin netjes moeten opleveren.

Inspectie van de woning na huuropzegging

Als u de huur opzegt maken we binnen vijf werkdagen met u een afspraak voor een voorinspectie. Dan bespreken we samen de staat van uw woning en geven wij aan als u nog (herstel) werkzaamheden moet uitvoeren voordat u de sleutels inlevert. U krijgt van ons een overnameformulier (voor eventuele afspraken met de nieuwe bewoner) en een lijst met aandachtspunten voor het opleveren van uw woning. U levert de woning bezemschoon en heel op. Ook de tuin moet netjes en zonder huisraad worden opgeleverd.

Staat van de woning bij vertrek

 • woning en berging zijn heel, leeg en schoon;
 • keuken, badkamer en toilet zijn geheel schoon en vrij van kalk en schimmel;
 • er zijn geen roerende goederen meer aanwezig, tenzij u daarover afspraken heeft gemaakt met de nieuwe huurder. Dit zijn goederen zoals vloerbedekking, gordijnen e.d. die geen onderdeel zijn van de woning. Dit regelt u via het overnameformulier;
 • deuren, ramen en kozijnen zijn heel, vrij van stickers en schoon;
 • er zijn geen gebroken ruiten, spiegels, sanitair, plinten e.d.;
 • lichtschakelaars, wandcontactdozen, deurbeslag, beglazing zijn onbeschilderd en zonder beschadigingen;
 • alle lichtpunten, centraaldozen, wandcontactdozen en schakelaars voldoen aan geldende veiligheidseisen;
 • er zijn geen stickers, posters e.d.;
 • in de wanden zijn geen schroeven, pluggen, spijkers meer aanwezig;
 • er is geen nicotine aanslag aanwezig;
 • rolcontainers (indien aanwezig) zijn schoon en leeg;
 • vloeren en trappen zijn schoon, vlak en egaal;
 • er is geen erfgrensoverschrijding in de tuin door erfafscheidingen, schuttingen, tuinhuisjes (inclusief afwatering), struiken, heggen, hagen en opschietende bomen;
 • de tuin is vrij van materialen, groot onkruid en lang gras;
 • er staan geen bomen binnen 2 meter van de erfgrens;
 • sleutels behoren compleet aanwezig te zijn, dit is vastgelegd bij de aanvang van de huur;
 • sleutels van binnendeuren (en eventueel van de ramen) laat u achter in de woning.

Heeft u zelf verbouwingen in uw woning gedaan waarvoor u geen toestemming van ons heeft gevraagd? U kunt dit alsnog melden tijdens de voorschouw.

Opzeggen gas, water en licht

Ten minste twee weken voor de einddatum van de huurovereenkomst moet u uw verhuizing doorgeven aan de leverancier van gas en elektra en de leverancier van het water (PWN). U krijgt van deze bedrijven het verzoek om de meterstanden door te geven. Dit kan zowel schriftelijk als online. Onze opzichter zal deze meterstanden samen met u opnemen tijdens de eindschouw.

Veel gestelde vragen

In de Algemene Huurvoorwaarden van Woonstichting Langedijk is vastgelegd dat een huurder de verhuurder in staat stelt de woning te inspecteren. U bent daarom verplicht mee te werken aan de voorcontrole, de opname energie-index en de eindcontrole.

Heeft u zelf aanpassingen in uw woning gedaan? Heeft u bijvoorbeeld een parket- of laminaatvloer gelegd, of een nieuwe keuken of verwarmingsketel geplaatst? Of u deze voorzieningen bij huureinde moet verwijderen hangt af van verschillende zaken:

 • wat voor soort aanpassingen u heeft gedaan;
 • of u toestemming van Woonstichting Langedijk heeft gekregen toen u de aanpassing deed;
 • of er voor uw datum huureinde een nieuwe huurder is die de voorzieningen over wil nemen.

Tijdens de eerste controle maakt u hier afspraken over met ons.

Als u de werkzaamheden die nodig zijn om uw woning volgens afspraak op te leveren niet wilt of kunt uitvoeren, dan kan Woonstichting Langedijk dit tegen betaling doen. Een overzicht van de herstelkosten ontvangt u van ons bij de bevestigingsbrief van uw huuropzegging. Woonstichting Langedijk voert de werkzaamheden na huureinde uit.

Woonstichting biedt geen hulp bij uw verhuizing. Als u hulp nodig heeft, dan raden wij u aan een beroep te doen op vrienden, familie of buren. U kunt ook een bedrijf inhuren om u hierbij te helpen.

Wij bieden u wel de mogelijkheid gratis een boedelbak te lenen. Tijdens de sleuteluitreiking wordt dit gemeld. U kunt ook één van onze medewerkers vragen naar de mogelijkheden.

Als het u niet lukt uw woning op de datum huureinde volgens afspraak op te leveren dan heeft u twee mogelijkheden:

 • in overleg met ons verplaatst u de datum huureinde, zodat u meer tijd heeft de woning klaar voor oplevering te maken;
 • u laat de benodigde werkzaamheden na huureinde door Woonstichting Langedijk uitvoeren. Hier zijn kosten aan verbonden.

Als u na het opzeggen van uw huur niet meewerkt aan de voor- of eindopname van uw woning – of als u de woning bij huureinde niet volgens afspraak oplevert – dan wordt u door ons in gebreke gesteld. Wij stellen u dan nog eenmalig in de gelegenheid de woning volgens de geldende richtlijnen op te leveren. Als u de woning niet op de juiste wijze oplevert, dan voert Woonstichting Langedijk de benodigde werkzaamheden uit. De kosten hiervan worden bij u in rekening gebracht. 

U spreekt met ons af waar en wanneer u de sleutels van uw woning inlevert. Wilt u de sleutels eerder inleveren? Neem dan contact met ons op. De datum huureinde wijzigt niet als u de sleutels eerder inlevert. U krijgt dus geen huur terug. U bent er altijd verantwoordelijk voor dat de sleutels volgens afspraak aan ons worden overgedragen. Sleutels die niet op de juiste manier zijn ingeleverd, beschouwen wij als niet ontvangen. Dit houdt in dat de huur van uw woning doorloopt zolang wij de sleutels niet in ons bezit hebben. Wij hebben geen extra sleutels van uw woning. Als u de sleutels in de afgesloten woning heeft achtergelaten, dan moet deze worden opengebroken. De kosten hiervan worden bij u in rekening gebracht.

Bij de eindcontrole nemen wij samen met u de meterstanden op. U bent er zelf verantwoordelijk voor deze te noteren en uw verhuizing door te geven aan uw energieleverancier.

U bent er zelf verantwoordelijk voor bij verhuizing een adreswijziging door te geven aan het postbedrijf. Als er post is verstuurd naar uw oude adres, dan heeft u de volgende mogelijkheden:

 • is de woning door ons al opnieuw verhuurd? Dan kunt u zelf een afspraak over de post maken met de nieuwe huurder, bijvoorbeeld door even aan te bellen, of door een briefje in de bus doen;
 • als de woning nog niet opnieuw verhuurd is, dan kunt u met ons de mogelijkheden bespreken.