Woonfraude melden

Woonfraude melden

Onderhuur of het gebruiken van de woning voor andere zaken dan een normale bewoning is niet toegestaan. We noemen dat woonfraude. Ook moet u uw hoofdverblijf hebben in de woning. Woonfraude heeft vaak een negatieve invloed op de leefbaarheid van de wijk. Woonstichting Langedijk doet er daarom veel aan om woonfraude tegen te gaan. Zo worden de sociale huurwoningen op een eerlijke manier verdeeld en voorkomen we overlast.

Onrechtmatige bewoning (onderhuur)

Als huurder mag je niet zomaar een andere huurder in je huis laten wonen of iemand via AirBNB in je woning laten verblijven. Het zonder toestemming doorverhuren (we noemen dat onderhuur) is niet toegestaan. De woning komt dan namelijk niet beschikbaar op de website van SVNK. Zowel de huurder als de onderhuurder is in overtreding. Woonstichting Langedijk treedt streng op tegen het overtreden van de geldende regels voor huur en medehuur en huisbewaring. U riskeert uw woning en een boete.

Onrechtmatig gebruik van de woning

Je hebt een woning om er zelf te wonen. De woning (laten) gebruiken voor andere doeleinden is niet toegestaan. Voorbeelden van onrechtmatig gebruik zijn:

  • de woning gebruiken als pension;
  • de woning gebruiken voor drugsverkoop;
  • de woning gebruiken voor wietteelt;
  • de woning gebruiken als opslagruimte, kantoor of winkel.

In alle gevallen spreken we van woonfraude met – in veel gevallen – overlast voor de omgeving. Ook het aanhouden van uw woning als 'postadres' is niet toegestaan. De huurder moet zijn hoofdverblijf hebben in de woning.

Woonfraude melden

Woonstichting Langedijk pakt onrechtmatig gebruik van woningen en onder(ver)huur aan. We doen dat in samenwerking met politie, de gemeente en de uitkeringsinstantie. Met meldingen van omwonenden, instanties (politie en gemeente) en van eigen medewerkers gaan we samen aan de slag om woonfraude tegen te gaan.

Vermoedt u woonfraude in een woning bij u in de buurt? U kunt dit melden via:

  • Telefoon: bel met 0226-33 14 73 of 0226-33 14 90;
  • E-mail: Stuur een e-mail naar Woonstichting Langedijk.

Met uw hulp houden we het samen leefbaar.