Activiteitenplan

Activiteitenplan

In het activiteitenplan 2019-2023 van Woonstichting Langedijk staan onze voornemens voor de komende jaren. Het activiteitenplan is in november besproken met de Huurdersraad en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Met de gemeente Langedijk, de huurdersorganisaties en Woonwaard hebben we in december 2018 prestatieafspraken ondertekend voor de komende jaren. Deze afspraken hebben we in ons activiteitenplan opgenomen.

In het activiteitenplan hebben we onze voornemens zo concreet mogelijk geformuleerd. De belangrijkste voornemens uit het activiteitenplan zijn:

  1. Woonstichting Langedijk verhuurt jaarlijks minimaal 100 woningen.
  2. Woonstichting Langedijk verhuurt minimaal 70% van de woningen onder de laagste aftoppingsgrens van € 607 en minimaal 95% van de woningen onder de hoogste aftoppingsgrens van € 651.
  3. Woonstichting Langedijk zorgt er voor dat minimaal 50% van de beschikbare woningen wordt aangeboden aan ingeschreven woningzoekenden.
  4. In 2019 stijgt de huursom met de inflatie. Voor de jaren daarna maken we nieuwe afspraken met de Huurdersraad.
  5. In 2019 ronden we het actieplan duurzaam wonen af. Wij hebben dan ongeveer € 3.000.000 geïnvesteerd in het energetisch verbeteren van 600 woningen. Wij hebben dan gemiddeld een energielabel A voor onze woningen.
  6. In 2019 leveren we 36 nieuwbouwwoningen op. Ook in de jaren daarna willen we jaarlijks gemiddeld 10 nieuwbouwwoningen realiseren.
  7. Vanaf 2018 kunnen bewoners een verzoek indienen om de keuken, badkamer of toilet te laten vervangen.
  8. Wij bouwen de voorraad Koopgarantwoningen af. In de periode tot en met 2023 kopen verwachten we 68 woningen terug te kopen. Wij bieden geen Koopgarantwoningen meer aan. We onderzoeken of we in 2019 Koopgaranteigenaren een aanbod doen om de Koopgarantverplichtingen af te kopen.
  9. Wij kiezen voor een ‘vroeg-erop-af’ aanpak om te voorkomen dat bewoners met problematische betalingsachterstanden te maken krijgen.

 

Het activiteitenplan is de basis voor de meerjarenbegroting van Woonstichting Langedijk.