Activiteitenplan

Activiteitenplan

In het activiteitenplan 2021-2025 van Woonstichting Langedijk staan onze voornemens voor de komende jaren. 

Met de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard, de huurdersorganisaties en Woonwaard hebben we in december 2020 prestatieafspraken ondertekend voor de komende jaren. Deze afspraken hebben we in ons activiteitenplan opgenomen.

Ook in het activiteitenplan en begroting 2021-2025 kiezen we ervoor het beleid van de afgelopen jaren voort te zetten. We staan voor prettig wonen in prettige buurten. We zorgen voor betaalbare en duurzame woningen, bereikbaar voor alle woningzoekenden.

We willen een betrouwbare partner zijn voor onze huurders en woningzoekenden. Dat doen we onder meer door:

  • de huur voor alle huurders met hetzelfde percentage, de inflatie, aan te passen;
  • het onderhoud te doen dat nodig is, of het nu gepland onderhoud is of naar aanleiding van een reparatieverzoek;
  • investeringen in duurzaamheid te koppelen aan gelijkblijvende of lagere woonlasten voor bewoners;
  • jaarlijks gemiddeld minimaal 100 woningen te verhuren;
  • te zorgen voor de bouw van nieuwe woningen; in 2021 starten we met de bouw van 27 woningen. In de jaren daarna, tot 2030, willen we nog 150 woningen extra bouwen;
  • aanspreekbaar te zijn op de leefbaarheid in buurt en straat.

 Het activiteitenplan is de basis voor de meerjarenbegroting van Woonstichting Langedijk.