Activiteitenplan

Activiteitenplan

In de meerjarenbegroting en activiteitenplan 2024-2033 van Woonstichting Langedijk staan onze voornemens voor de komende jaren. 

Met de gemeente Dijk en Waard, onze huurdersraad en Woonwaard hebben we in december 2023 prestatieafspraken ondertekend voor de komende jaren. Deze afspraken hebben we in ons activiteitenplan opgenomen.

Vanaf 2023 betalen we geen verhuurderheffing meer. We hebben de komende jaren meer ruimte om te investeren in bestaande woningen en nieuwe woningen.

In meerjarenbegroting en  activiteitenplan 2024-2033 zetten we het beleid van de afgelopen jaren voort. We staan voor prettig wonen in prettige buurten. We zorgen voor betaalbare en duurzame woningen, bereikbaar voor alle woningzoekenden. We gaan actief het gesprek aan met onze bewoners.

We willen een betrouwbare partner zijn voor onze huurders, woningzoekenden en onze relaties. Dat doen we onder meer door:

  • aanspreekbaar te zijn op de leefbaarheid in buurt en straat;
  • actief onze bewoners op te zoeken met een bewonerspanel, buurtdagen en inloopbijeenkomsten;
  • inzet van een wijkbeheerder/woonconsulent;
  • jaarlijks gemiddeld minimaal 100 woningen te verhuren;
  • de huur voor alle huurders met hetzelfde percentage aan te passen, in 2024 met 5,3%
  • het onderhoud te doen dat nodig is, of het nu gepland onderhoud is of naar aanleiding van een reparatieverzoek;
  • investeringen in duurzaamheid te koppelen aan gelijkblijvende of lagere woonlasten voor bewoners;
  • te zorgen voor de bouw van nieuwe woningen: in 2024 bouwen we een woonzorg complex voor Philadelphia en starten met de bouw van ruim 100 woningen. We werken aan de ontwikkeling van 400 woningen die we tot en met 2033 willen bouwen.

 

Het activiteitenplan is de basis voor de meerjarenbegroting van Woonstichting Langedijk.