Activiteitenplan

Activiteitenplan

In het activiteitenplan 2023-2032 van Woonstichting Langedijk staan onze voornemens voor de komende jaren. 

Met de gemeente Dijk en Waard, onze huurdersraad en Woonwaard hebben we in december 2022 prestatieafspraken ondertekend voor de komende jaren. Deze afspraken hebben we in ons activiteitenplan opgenomen.

Vanaf 2023 betalen we geen verhuurderheffing meer. We hebben meer ruimte om te investeren in bestaande woningen en nieuwe woningen. Het afgelopen jaar zijn daar Nationale Prestatieafspraken over gemaakt.

In het activiteitenplan en begroting 2023-2032 zetten we het beleid van de afgelopen jaren voort. We staan voor prettig wonen in prettige buurten. We zorgen voor betaalbare en duurzame woningen, bereikbaar voor alle woningzoekenden. We gaan actief het gesprek aan met onze bewoners.

We willen een betrouwbare partner zijn voor onze huurders, woningzoekenden en onze relaties. Dat doen we onder meer door:

  • aanspreekbaar te zijn op de leefbaarheid in buurt en straat;
  • actief onze bewoners op te zoeken met een bewonerspanel, buurtdagen en inloopbijeenkomsten;
  • inzet van een wijkbeheerder/woonconsulent;
  • jaarlijks gemiddeld minimaal 100 woningen te verhuren;
  • de huur voor alle huurders met hetzelfde percentage aan te passen;
  • het onderhoud te doen dat nodig is, of het nu gepland onderhoud is of naar aanleiding van een reparatieverzoek;
  • investeringen in duurzaamheid te koppelen aan gelijkblijvende of lagere woonlasten voor bewoners;
  • te zorgen voor de bouw van nieuwe woningen: in 2023 leveren we 20 nieuwe woningen op en start de bouw van een woonzorgcomplex met 30 wooneenheden voor Philadelphia. We werken aan de ontwikkeling van ruim 300 woningen die we tot en met 2032 willen bouwen.

 Het activiteitenplan is de basis voor de meerjarenbegroting van Woonstichting Langedijk.