Overlast melden

Overlast melden

Iedereen wil een prettige woonomgeving. Een schone en veilige buurt waar u met elkaar en met plezier woont en leeft. Betrokkenheid en begrip voor elkaar zijn daarbij essentieel. Als er toch zaken zijn die niet goed gaan of die u als niet prettig ervaart, is het belangrijk dit zo snel mogelijk te bespreken, op te lossen of te melden.

Welke vormen van overlast zijn er?

Naast overlast in uw buurt of overlast door het onrechtmatig gebruik van een woning komt vooral burenoverlast regelmatig voor. Voor de zaken die te maken hebben met overlast in de buurt (afval, de openbare weg, parkeren, hangjongeren, …) kunt u contact opnemen met de gemeente. De beide andere situaties lichten we graag nader toe.

Burenoverlast

Iedereen heeft zijn eigen opvattingen over wonen en leven. Dat mag, zolang daarmee het woonplezier van de buren of de omgeving niet wordt aangetast. Naast elkaar wonen is en blijft een kwestie van geven en nemen. Als u overlast heeft van uw buren, verwachten wij dat u daar eerst zelf met ze over gaat praten. Uw buren zijn zich mogelijk niet bewust van de overlast die ze veroorzaken. Het blijkt dat de meeste gevallen al worden opgelost door er samen over te praten.

We geven u enkele tips hoe u dat kunt aanpakken:

  • ga niet praten als u (nog) heel boos bent, daar komt meestal ruzie van. Maar krop uw ergernis ook niet te lang op en neem het liefst snel contact op met uw buren op een moment dat u rustig bent;
  • maak eerst een afspraak; vraag in elk geval of het gesprek gelegen komt. Bereid u voor, zodat u rustig en precies kunt vertellen waarvan u last had, waarom dat was en wanneer;
  • klagen alleen lost niets op; zoek – liefst samen – naar oplossingen.


Wilt u bemiddeling tussen u en uw buren of meer informatie?

Kijk dan op www.buurtbemiddeling-langedijk.nl of bel naar het servicepunt van Wonen Plus Welzijn Langedijk via 072- 571 71 70.
Ook kunt langslopen bij het servicepunt De Binding op de Bosgroet 12, 1722 KC in Zuid-Scharwoude. Het servicepunt is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur.

Melden van burenoverlast

Als de overlast blijft en u er samen niet uit komt, kunt u een beroep doen op Woonstichting Langedijk. U kunt ons altijd eerst bellen, maar pas nadat u de overlast schriftelijk heeft gemeld nemen wij deze in behandeling. In deze melding omschrijft u duidelijk de soort overlast, wanneer de overlast plaatsvindt en wat u al heeft gedaan om de overlast te stoppen. U kunt de overlast online melden.

Na ontvangst van uw klacht zal een van onze woonconsulenten binnen 14 dagen reageren.

Als er sprake is van extreme overlast, vandalisme, bedreiging of misdaad belt u direct de politie op 0900-88 44 (24 uur per dag) of Meld Misdaad Anoniem op 0800-70 00. Doe eventueel ook aangifte. Voor ernstige of bedreigende situaties belt u direct het alarmnummer 112.

Na de melding: het overlastdagboek en dossier

Na de schriftelijke melding vragen wij u om een overlastdagboek bij te houden. Een dagboek geeft ons goed inzicht in het karakter van de overlast. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid de buren op concrete zaken aan te spreken.

Na binnenkomst van de schriftelijke klacht verzamelen wij alle meldingen, gebeurtenissen en afspraken omtrent de overlast in een dossier. Ook de meldingen bij de politie en het overlastdagboek komen hierin. Het dossier wordt ook na afloop nog bewaard, zodat dit bij eventuele herhaling opnieuw geopend kan worden.

Bemiddeling centraal

Het uitgangspunt van Woonstichting Langedijk is in eerste instantie altijd om er met alle partijen samen uit te komen. Dit betekent dat wij een neutrale positie innemen en geen partij kiezen. Na het gesprek met u zal de woonconsulent de overlast bespreken met de vermeende overlastgever om zijn of haar kant van het verhaal te horen. Er worden afspraken gemaakt om de overlast te stoppen. Eventueel kan er een bemiddelingsgesprek georganiseerd worden bij ons op kantoor. Ook hier is het uitgangspunt om er samen uit te komen en toekomstgerichte afspraken te maken.

Juridische maatregelen

Wanneer de overlast ondanks de bemiddeling toch aanhoudt, kan Woonstichting Langedijk overwegen om juridische stappen te ondernemen tegen de overlastgever. Dit gebeurt alleen als er sprake is van aanhoudende extreme en/of structurele overlast. Bovendien moet er voldoende bewijsmateriaal zijn en moet blijken dat er alles aan is gedaan om de overlast te stoppen. In het uiterste geval kan de juridische procedure leiden tot een ontruiming van de woning van de overlastgever.

Overlast door woonfraude

Naast burenoverlast is er ook overlast door woonfraude. Denk hierbij aan onrechtmatig wonen of het gebruiken van de woning voor andere zaken dan een normale bewoning. Dit is strafbaar. Woonfraude heeft vaak een negatieve invloed op de leefbaarheid van de wijk.

De meest voorkomende vorm van woonfraude is het gebruik van een woning als hennepkwekerij. Dat is niet alleen verboden en strafbaar, maar kan veel schade veroorzaken. Woonstichting Langedijk heeft een 'zero tolerance' beleid. Dat betekent dat, als wij een hennepkwekerij in een woning aantreffen, de woning wordt ontruimd en direct met een gerechtelijke procedure wordt gestart voor ontbinding van de huurovereenkomst. De desbetreffende huurder heeft – in de hele regio – gedurende vijf jaar geen recht meer op een sociale huurwoning.

Een verdenking van woonfraude of een hennepkwekerij kunt u per telefoon melden via:

  • Woonstichting Langedijk (0226-33 14 70)
  • de Politie (0900-88 44)
  • Meld Misdaad Anoniem (0800-70 00)