Huur en medehuur

Huur en medehuur

U kunt een woning alleen huren. Of samen. Er zijn daarbij verschillende vormen van samenwonen. Woonstichting Langedijk zet alle opties op een rij en geeft aan wat uw rechten en plichten zijn bij deze mogelijkheden. En waar u vooral goed op moet letten.

Samen wonen, samen huren

Het staat u als huurder natuurlijk vrij om in uw woning (tijdelijk) te gaan samenwonen met een huisgenoot. Als u gaat samenwonen moet u dit wel bij ons melden. In principe krijgt u toestemming om te gaan samenwonen, tenzij er een goede reden is om dit te weigeren.

Uw nieuwe huisgenoot krijgt door het samenwonen niet automatisch de positie van ‘medehuurder’. In eerste instantie wordt uw huisgenoot ‘medebewoner’. Hij of zij heeft geen recht op de woning en zal deze samen met u moeten verlaten bij het einde van de huurovereenkomst. Pas na twee jaar kunt u samen het medehuurderschap voor uw partner aanvragen. Alleen in het geval van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap verkrijgt uw partner van rechtswege het medehuurderschap.

Inschrijven bij de gemeente

Vergeet niet uw huisgenoot in te schrijven op uw adres in de Gemeentelijke Basisadministratie. Dit is een vereiste. Houdt u er ook rekening mee dat inschrijven van inwoners op uw adres gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld uw uitkering, huurtoeslag en gemeentelijke belastingen.

Besef ook dat u als hoofdhuurder altijd aansprakelijk bent voor het gedrag van uw huisgenoten of derden die zich in de woning of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden.

Tijdelijk iemand anders in uw huis

U kunt onder bepaalde voorwaarden tijdelijk iemand anders in uw huis laten wonen. Elders op de website kunt u alles lezen over ‘huisbewaring’.

Op deze pagina hebben we het met name over de situaties van samenwonen. We zullen de verschillende huursituaties toelichten.

Uw rechten bij samenwonen, partnerschap of overlijden

Gelukkig is iedereen tegenwoordig vrij om te kiezen om gehuwd of ongehuwd samen te wonen. In het huurrecht maakt dat echter wel verschil. Dit kan een rol spelen wanneer een relatie wordt verbroken.

Hieronder leggen we u uit wanneer iemand medehuurder is of hoe iemand dat wordt. Als medehuurder heeft u namelijk net zoveel rechten (en plichten) als de hoofdhuurder.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bent u gehuwd of bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan maakt het geen verschil of een van u of u beiden op de huurovereenkomst staan vermeld. Door een huwelijk of geregistreerd partnerschap bent u automatisch medehuurder. Bij scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap heeft u beiden evenveel recht op de woning. U moet dus zelf bepalen wie van beiden in de woning achterblijft. Als u er samen niet uitkomt moet de rechter bepalen wie er in de woning mag blijven.

U hoort zo’n wijziging in de woonsituatie altijd schriftelijk aan Woonstichting Langedijk door te geven. Het formulier ‘wijziging huurcontract’ kunt u afhalen op ons kantoor.

Samenwonen bij aangaan huurovereenkomst

U gaat samen in een huurwoning wonen? En de toewijzing is aan u beiden gedaan via uw gezamenlijke inschrijving bij het SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland, de organisatie die de woonruimte in de regio verdeelt)? Dan wordt u beiden met naam op het huurcontract vermeld. In dit geval is er sprake van een medehuurder. Als u gehuwd bent of een geregistreerde partner heeft, dan komt de overeenkomst automatisch op beider namen.

Samenwonen bij bestaande huurovereenkomst

Als u alleen een huurovereenkomst met ons heeft getekend en u wilt gaan samenwonen, dan kunt u dit bij ons aanvragen. Het formulier is ook af te halen op ons kantoor. U vult in per wanneer u wilt gaan samenwonen en de naam en geboortedatum van de persoon met wie u wilt samenwonen. U wordt verzocht om uw identiteitsbewijs bij ons op kantoor te laten zien. Wij beoordelen vervolgens of wij akkoord gaan met het samenwonen.

U kunt ons samen verzoeken om medehuurderschap. Daarvoor moet u minimaal twee jaar samenwonen in de woning. De persoon die niet op het contract staat moet minimaal twee jaar op het adres ingeschreven staan bij de gemeente Dijk en Waard en ook moet er minimaal 2 jaar sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Pas na schriftelijke bevestiging van onze kant is het medehuurderschap een feit. De medehuurder moet zich vanaf dat moment ook houden aan de afspraken die zijn gemaakt in de huurovereenkomst en de algemene huurvoorwaarden.

Vertrek huurder bij beëindiging samenwonen

Wat gebeurt er als u samenwoont, de huurovereenkomst op naam van u beiden staat en de relatie wordt verbroken? Dan meldt u ons dit schriftelijk en geeft u aan wie er in de woning achterblijft. U kunt het formulier online invullen. Het formulier is ook op ons op kantoor verkrijgbaar.

Ouders en kinderen

Kinderen van huurders zijn geen medehuurder maar inwonend. Zij kunnen dus niet in de woning blijven als de ouders verhuizen of overlijden. Bij overlijden van de laatste ouder kan een inwonend kind de woning nog zes maanden gebruiken. Dat kan alleen als dit meteen na het overlijden is aangevraagd bij ons. Bovendien moet de huur gewoon doorbetaald worden.

In bijzondere gevallen is het mogelijk dat een kind bij het overlijden van de ouders wél in de woning blijft wonen. Dit kan alleen in een van de twee volgende gevallen:

  • u bent minimaal 35 jaar oud, heeft uw hele leven aaneengesloten samengewoond met uw ouder(s) en voerde een gemeenschappelijke huishouding;
  • u verzorgde uw ouder(s) gedurende lange tijd, voerde een gemeenschappelijke huishouding en u heeft geen eigen woning.

Voorwaarde in beide gevallen is dat uw inkomen en huishoudgrootte passen bij de woning volgens de normen van de huisvestingsverordening die op dat moment geldt.

Overlijden hoofdhuurder

Wat als de hoofdhuurder overlijdt? Bent u geen medehuurder? U kunt ons verzoeken om de huurovereenkomst voort te zetten. Daarvoor gelden de volgende regels:

  • u heeft al minimaal twee jaar uw hoofdverblijf in de woning (u bent ingeschreven bij de gemeente op het betreffende adres) en voerde een duurzame gemeenschappelijke huishouding;
  • uw inkomen en huishoudgrootte zijn passend voor de woning volgens de huisvestingsverordening Langedijk die op dat moment geldt.

Geschillen

Bij onenigheid tussen huurder en medehuurder over de voortzetting van de huurovereenkomst moet u samen een oplossing zoeken. Komt u er samen niet uit? Dan kan een van beiden een verzoek indienen bij de kantonrechter. Die bepaalt vervolgens wie er in de woning mag blijven.