Woningruil

Woningruil

Woningruil

Het kan voorkomen dat u op zoek bent naar een andere woning, maar dat u nog niet lang genoeg bent ingeschreven. Het ruilen van een woning kan dan een oplossing zijn. De "ruilwoning" mag in een andere gemeente staan en degene met wie u ruilt mag huurder zijn van een andere woningcorporatie. Met drie of meer partijen is ruilen niet mogelijk. Beide woningen en huurders moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. En beide verhuurders moeten de ruil goedkeuren.

Wilt u snel een woning vinden die beter aansluit bij uw woonwensen? Dan kan woningruil voor u de oplossing zijn. Hoe gaat woningruil in zijn werk, wat zijn de voordelen en waar moet u rekening mee houden? U leest het onderaan deze pagina bij de veelgestelde vragen.

Voorwaarden woningruil

• U moet in de andere woning gaan wonen.
• Degene met wie u wilt ruilen moet de hoofdbewoner zijn van de ruilwoning.
• Er mag geen huurachterstand zijn.
• Beide huurders moeten elkaars woning bezocht hebben.
• De nieuwe huurder mag de afgelopen twee jaar geen overlast hebben veroorzaakt bij zijn oude woning.
• De woning die u achterlaat moet technisch in orde zijn.
• De huurprijs kan bij een woningruil door de woningcorporatie worden aangepast. Het inkomen van de nieuwe huurder moet passen bij deze huurprijs.
• De samenstelling van het gezin moet passen bij de nieuwe woning.
• Beide verhuurders moeten schriftelijk toestemming geven voor de ruil.
• U kunt pas ruilen nadat u één jaar in uw huidige woning heeft gewoond.
• Pas één jaar na de woningruil kunt u de huur opzeggen.
• U moet als dat van toepassing is in aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning.
• U levert de gevraagde documenten volledig en op tijd aan.

Let op: sommige woningen zijn uitgesloten voor woningruil. Bijvoorbeeld woningen die verkocht worden, bestemd zijn voor een specifieke doelgroep of op termijn in aanmerking komen voor sloop of renovatie. U dient zelf een geschikte ruilpartner te vinden. Kijk bijvoorbeeld op deze websites, of gebruik social media: ruilmijnwoning.nl , woningruil24.nl , woningruil.nl , huisruilen.nl

Veel gestelde vragen

U kunt woningruil aanvragen via aanvraagformulier woningruil twee partijen of aanvraagformulier woningruil drie partijen, vervolgens levert u dit samen met de benodigde documenten bij ons in.

Bij woningruil past de corporatie de huurprijs van haar woning aan naar de streefhuur van dat moment. Dit kan betekenen dat de huidige huurprijs van de woning omhooggaat.

Als beide verhuurders het eens zijn met de ruil, worden er twee nieuwe huurovereenkomsten gemaakt. Dit betekent dat u veranderingen die de huidige huurder in de woning heeft aangebracht accepteert. Het is ook mogelijk dat u met uw ruilpartner afspraken maakt over het overnemen van goederen.

Nee, woningruil kost u niets.