Woningruil

Woningruil

Door de coronacrisis nemen wij op dit moment helaas geen nieuwe aanvragen voor woningruil in behandeling.

 

De wachttijd om in aanmerking te komen voor een andere huurwoning is over het algemeen vrij lang. Om toch in aanmerking te komen voor een andere woning kunt u kijken naar de mogelijkheden van woningruil.

U hebt hiervoor uiteraard wel onze toestemming nodig, maar binnen de regels werken we graag mee aan uw verhuiswens.

Ruilen van woning met een andere huurder

Bij het ruilen van een woning zijn twee huurders en – mogelijk – twee verhuurders betrokken. U kunt ruilen met een huurder in heel Nederland. Het proces verloopt als volgt:

 1. u zoekt zelf een kandidaat om mee te ruilen;
 2. u dient samen – en bij beide verhuurders – een aanvraag in om van woning te ruilen;
 3. de beide verhuurders beoordelen de aanvraag;
 4. als inkomen en huishoudgrootte passend zijn en er positieve verhuurdersverklaringen zijn, wordt voorlopige toestemming verleend;
 5. de beide woningen worden geïnspecteerd door de verhuurders;
 6. u en uw ruilpartner tekenen het overnameformulier (de staat van beide woningen);
 7. als aan alle voorwaarden is voldaan tekent u beiden een nieuw huurcontract.

Het formulier om bij Woonstichting Langedijk woningruil aan te vragen is online beschikbaar.

Belangrijkste voorwaarden bij woningruil

Ruilpartners moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze kunnen per gemeente of regio verschillen. De belangrijkste voorwaarden zetten we voor u op een rij:

 • alleen mogelijk bij huurwoningen;
 • u en uw ruilpartner moeten ingeschreven staan bij SVNK;
 • u en uw ruilpartner hebben beiden toestemming nodig van de verhuurder;
 • u en uw ruilpartner hebben beiden geen huurschuld;
 • beide woningen verkeren in goede staat;
 • u en uw ruilpartner voldoen aan o.a. de inkomenseisen en huishoudgrootte voor de nieuwe woning (u kunt dit vooraf navragen);
 • u en uw ruilpartner zijn verplicht om de woning voor minimaal één jaar te huren.


Hiernaast heeft Woonstichting Langedijk nog een aantal aanvullende voorwaarden:

 • de woningruil past binnen de criteria huisvestingsverordening van de regio Noord-Kennemerland. Die hebben met name betrekking op de woninggrootte, de hoogte van de huur en het inkomen van de nieuwe huurder;
 • de nieuwe huurder moet een verhuurdersverklaring overleggen om de kans op overlast of huurachterstand te beperken.


We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over de voorwaarden van woningruil. Onze woonconsulenten helpen u graag. Ze zijn bereikbaar via 0226-33 14 70 of het contactformulier op de website.

Veel gestelde vragen

Bij de aanvraag worden de inkomenseisen en regels gehanteerd die gelden bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Na de ruil is de nieuwe huurder verplicht de woning voor minimaal één jaar te huren.

Passende woning

Woningruil mag alleen als beide partijen een goede reden hebben om van woning te willen ruilen en ook de bedoeling hebben in de woning te blijven. Daarnaast moet de woning passende zijn wat betreft gezinssamenstelling en de bestemming van de woning (bijvoorbeeld bij ouderenwoningen, jongerenwoningen en woningen voor mensen met een handicap).

Niet toegestaan

Woningruil is niet mogelijk als een van de betrokken woningen verkocht is of te koop staat of als een van de ruilpartners een huurachterstand heeft. Ook als er sloop- of renovatieplannen zijn, staan wij woningruil niet toe. Als wij de woningen (bij huureinde) te koop willen aanbieden, kunnen wij het verzoek voor woningruil afwijzen.

Bij de aanvraag woningruil vragen wij bepaalde gegevens van u:

Huurder

 • kopie geldig identiteitsbewijs.

Ruilpartner

 • kopie geldig identiteitsbewijs;
 • uittreksel bevolkingsregister;
 • inkomensgegevens (Inkomensverklaring van de Belastingdienst, inkomensspecificaties van de laatste drie maanden, jaaropgave). Afhankelijk van de inkomenssituatie kunnen er nog extra gegevens worden opgevraagd;
 • verhuurdersverklaring.

Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden, nodigen wij u en de toekomstige huurder uit voor een persoonlijk gesprek. Vervolgens bezoekt onze verhuurmakelaar uw woning voor een vooropname en worden er afspraken gemaakt over de oplevering van uw woning. Woningruil wordt afgehandeld als een nieuwe verhuring. De huur van de woning wordt opnieuw bepaald en uw ruilpartner krijgt een nieuwe huurovereenkomst. U ruilt dus van woning en niet van huurovereenkomst.

Akkoord verhuurder ruilpartner

De woningruil moet ook worden aangevraagd bij de verhuurder van uw ruilpartner. Pas na akkoord van deze verhuurder kunnen wij de woningruil definitief door laten gaan. Wij raden u aan om de aanvraag bij de verhuurder van uw ruilpartner tegelijkertijd met uw aanvraag bij Woonstichting Langedijk in te dienen.

Woningruil wordt afgehandeld als een nieuwe verhuring. De huur van de woning wordt opnieuw bepaald en uw ruilpartner krijgt een nieuwe huurovereenkomst. Voordat u uw aanvraag doet, kunnen onze medewerkers een indicatie geven van de nieuwe huurprijs. De definitieve huurprijs kan pas berekend worden als wij de vooropname in uw woning hebben uitgevoerd.

Woonstichting Langedijk bemiddelt niet bij het zoeken naar een ruilpartner. De beste manier om een ruilpartner voor woningruil te vinden is via advertenties in de krant of internet. Er bestaan enkele internetsites speciaal voor woningruil, zoals woningruil.nl