Visitatie

Visitatie

Een bescheiden organisatie met onderscheidende prestaties 

Zo omschrijft de visitatiecommissie Woonstichting Langedijk in haar rapportage. Iedere vier jaar vragen we deskundige buitenstaanders een onderzoek te doen naar het maatschappelijk presteren van Woonstichting Langedijk. Ook dit jaar rond de zomer is dat gebeurd. De visitatiecommissie heeft zich gebogen over een groot aantal documenten en gesprekken gevoerd met betrokkenen van binnen en buiten de organisatie. Er is met bijzondere aandacht gekeken naar de prestatieafspraken die we jaarlijks met gemeente en huurdersvertegenwoordigers maken. 

Woonstichting Langedijk is trots op de resultaten van het onderzoek. Daaruit spreekt grote waardering voor onze prestaties. Dat geldt voor de visitatiecommissie maar zeker ook voor de belanghebbenden bij Woonstichting Langedijk. Wij ervaren het rapport als een stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg. De aanbevelingen en suggesties voor verbeteringen uit het rapport zijn een aansporing om samen met bewoners en andere belanghebbenden te blijven presteren op een hoog niveau. 

Wij willen allen die hebben deelgenomen aan de gesprekken met de visitatiecommissie danken voor hun inzet.  Wij zijn er van overtuigd dat we alleen in samenwerking met bewoners en belanghebbenden maatschappelijke prestaties kunnen blijven leveren. Graag nodigen we u uit om ook de komende jaren hierover met ons in gesprek te blijven. 

Het visitatierapport en onze reactie kunt u onderaan deze pagina downloaden.