Visitatie

Visitatie

Woonstichting Langedijk is in het najaar van 2017 gevisiteerd. Een visitatie is een beoordeling van een woningcorporatie. Er werd gekeken in hoeverre de prestaties van Woonstichting Langedijk aansluiten bij de verwachtingen van alle belanghebbenden.

Wij gebruiken de visitatie om onze prestaties verder te verbeteren. Een visitatie is verplicht. Dat vinden wij een goede zaak. Elke vier jaar is er een visitatie; de volgende is in 2021.

Raeflex

De visitatie is – onder regie van Raeflex – uitgevoerd door een onafhankelijke commissie van drie deskundigen. Zij hebben zich verdiept in een groot aantal documenten en door Woonstichting Langedijk ingevulde vragenlijsten. Aan de hand daarvan heeft de commissie gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties in onze werkomgeving, zoals de gemeente, huurders en zorginstellingen waarmee Woonstichting Langedijk samenwerkt. Ook met medewerkers, de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder zijn gesprekken gevoerd.

Visitatierapport en de reactie van Woonstichting Langedijk

De commissie heeft in december 2017 een visitatierapport uitgebracht. U kunt dit rapport en de reactie van Woonstichting Langedijk op dit rapport onderaan de pagina downloaden. In de reactie kunt u lezen welke conclusies en vervolgacties Woonstichting Langedijk aan het rapport heeft verbonden.