Nieuwbouwprojecten

Nieuwbouwprojecten

 

Laurens Bogtmanstraat/Oudkarspel

Op deze plek komen 11 nieuwe huurappartementen voor Woonstichting Langedijk. Deze appartementen zijn geschikt voor ouderen.
Totaal komen er op deze plek 28 nieuwe woningen.
Het nieuwbouwplan bestaat verder uit 17 koopwoningen en 2 kavels.
Eind 2024 willen we starten met de bouw om de woningen eind 2025 op te leveren.

 

Hugo’s tuin, Vaandel-Zuid
In de wijk Vaandel Zuid aan de Banier te Heerhugowaard wordt een zorgwoongebouw met dertig appartementen voor huurder Stichting Philadelphia gebouwd in opdracht van Woonstichting Langedijk. In december 2023 is gestart met het heien voor dit zorgwoonproject. De bewoners van deze zorgwoningen wonen in principe zelfstandig maar kunnen wel gebruikmaken van de zorgondersteuning. Overdag werken ze in de wijk, bijvoorbeeld in de groenvoorziening, of maken ze zich nuttig op de eigen tuin en locatie als dagbesteding. Op de begane grond van het zorgwoongebouw zullen twee centrale ruimtes beschikbaar zijn voor algemeen gebruik. Naar verwachting zullen de eerste bewoners begin 2025 de sleutel van hun appartement krijgen.

 

Gildestraat
Aan de Gildestraat in Heerhugowaard – achter het oogcentrum, vlakbij het station – komt een woongebouw met 105 één-, twee- en driekamerappartementen, voor met name jongeren en senioren.
De gemeente heeft dit stuk grond aangewezen als urgentielocatie voor betaalbare sociale huurwoningen met het oog op de aanpak van het woningtekort. Het ontwerp bestemmingsplan wordt in december 2023 ter visie gelegd, en we streven ernaar om de bouwvergunning voor dit woongebouw in het tweede kwartaal van 2024 aan te vragen. De planning is om dan begin 2026 de woningen te kunnen opleveren. Inschrijven voor deze appartementen verloopt via de SVNK-site voor woningzoekenden.