Nieuwbouwprojecten

Nieuwbouwprojecten

Woonstichting Langedijk start in mei/juni 2021 met de bouw van 27 huurappartementen. Dat gaat gebeuren op de plek van de voormalige Overbrugging in Noord-Scharwoude. In het plan worden ook 5 koopwoningen gerealiseerd. Eind maart 2022 krijgen de bewoners de sleutel van de appartementen.

De appartementen
De levensloopbestendige appartementen zijn nul-op-de-meterwoningen. Deze driekamer-appartementen zijn ca 67 m2 en hebben een eigen berging op de begane grond. Het gebouw wordt voorzien van zonnepanelen (9 voor elke woning) voor gezamenlijk verbruik maar ook voor individueel gebruik van de bewoners.
De huurprijs zal ongeveer € 633 zijn en daarbij € 45 servicekosten (inclusief € 20 voor de zonnepanelen).

Toewijzing
Voor deze appartementen gelden twee soorten toewijzing.

Van de 27 appartementen worden er 14 via SVNK aangeboden. Woningzoekenden met een Huisvestingsindicatie krijgen voorrang. Net zoals woningzoekenden met doorstroomvoorrang (zie ook het artikel in ons bewonersblad van januari 2021). Toewijzing van deze appartementen gebeurt in januari 2022.

De andere 13 appartementen worden in september/oktober 2021 toegewezen via directe bemiddeling door Woonstichting Langedijk. Het gaat daarbij om huurders van Woonstichting Langedijk of Woonwaard die een eengezinswoning achterlaten in Noord-Scharwoude (postcode 1722) of Zuid-Scharwoude (postcode 1723). Deze huurders moeten ingeschreven staan bij SVNK en hun inkomen moet ook in 2022 passend zijn.
Alle bewoners die hiervoor in aanmerking komen krijgen vóór de zomer van 2021 een brief van Woonstichting Langedijk hierover.
Als u hiervoor belangstelling heeft en u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u dat ook alvast melden door een e-mail te sturen aan info@woonstichtinglangedijk.nl.