Huuraanpassing 2020

Huuraanpassing 2020

Woonstichting Langedijk werkt aan het betaalbaar houden van de huren en andere woonkosten voor al onze huurders. Ieder jaar verandert de huur per 1 juli. In 2021 gaan wij de huren van de sociale huurwoningen niet verhogen. U krijgt daarom dit jaar geen brief. Wel bezorgen wij weer de Huurkrant.

Huurverhoging 2021

In 2021 mogen wij van de Rijksoverheid de huren van de sociale huurwoningen niet verhogen. Wij verhogen daarom alleen de huren van de garages of van de vrije sector woningen (woningen met een huur hoger dan € 752). De garages en vrije sector woningen worden verhoogd met het inflatiepercentage. Dat is 1,4 %. Als u een garage of vrije sector woning huurt, dan ontvangt u van ons een brief met het huurverhogingsvoorstel.

Huurverlaging 2021

In 2021 geldt de wet Eenmalige huurverlaging. Dit betekent dat wij de huren verlagen van huurders die te duur wonen. U vindt hier meer informatie over de huurverlaging.

Bezwaar maken

Tegen een (hogere) huurprijs kunt u bezwaar maken. In eerste instantie proberen wij dit met u samen op te lossen. Als we er samen niet uitkomen laten we dit beoordelen door een onafhankelijke organisatie, de Huurcommissie. Via de website van de Huurcommissie of bij ons op kantoor zijn bezwaarschriften beschikbaar.

Veel gestelde vragen

Bij sociale huurwoningen geldt dat de huurprijs na huurverhoging niet hoger mag zijn dan de maximale toegestane huurprijs die is afgeleid van het woningwaarderingsstelsel. De liberalisatiegrens van € 720,42 (de maximale huurprijs van een sociale huurwoning) mag worden overschreden, zolang het woningwaarderingsstelsel daar ruimte voor geeft.

Voor vrije sectorwoningen, garages en parkeerplaatsen geldt geen maximale huurprijs.

U kunt bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging als er volgens u sprake is van:

  • de huurverhoging gebaseerd is op een hoog inkomen en uw inkomen is inmiddels gedaald, of de samenstelling van uw huishouden is inmiddels gewijzigd;
  • de huurprijs hoger wordt dan het wettelijk maximum;
  • de huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken vanwege onderhoudsgebreken of heeft dit verzoek nog in behandeling;
  • de verhuurder wil binnen 12 maanden na de laatste huurverhoging de huur opnieuw verhogen;
  • u heeft de huurverhogingsbrief van ons na 1 mei ontvangen;
  • er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging.

De gang van zaken is als volgt: U maakt schriftelijk bezwaar tegen uw huurverhoging. Kijk voor een modelbrief hiervoor ook op de website van de Huurcommissie. Uw bezwaar levert u voor 1 juli bij ons in. Als wij uw bezwaar terecht vinden, passen wij de huurverhoging aan. Zijn wij het niet eens met uw bezwaar, dan verzoeken wij de Huurcommissie uitspraak te doen. U bent dan een voorschot op de leges verschuldigd aan de Huurcommissie.

Wij nemen uw bezwaar zo spoedig mogelijk in behandeling. U ontvangt een schriftelijke bevestiging hiervan. De termijn is afhankelijk van het aantal ontvangen bezwaren.

U kunt uw bezwaar intrekken. Als u de 25 euro leges heeft betaald aan de huurcommissie, dan worden deze niet terugbetaald.

Bij de huurverhogingsbrief ontvangt u een overzicht van de woningwaardering van uw woning.

In het woningwaarderingssysteem staat omschreven wat de oppervlakte van de woning is, welke voorzieningen er aanwezig zijn en of er sprake is van hinderlijke situaties. Uit de woningwaardering komt een aantal punten. Dit puntenaantal bepaalt bij sociale huurwoningen wat u als huurder maximaal aan huur voor de woning moet betalen. Als u denkt dat het overzicht van de woningwaardering niet juist is, neem dan contact met ons op.

Als u huurtoeslag krijgt, kan de huurverhoging gevolgen hebben voor het bedrag aan huurtoeslag dat u ontvangt. Woonstichting Langedijk geeft uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst.