Huuraanpassing 2024

Huuraanpassing 2024

Woonstichting Langedijk verhoogt de huur van uw woning per 1 juli 2024 met 5,3%. U heeft van ons een brief gehad over de huurverhoging.

Huurverhoging per 1 juli 2024 

Woonstichting Langedijk mag de huur van sociale huurwoningen elk jaar verhogen. De overheid heeft bepaald dat de huur vanaf 1 juli 2024 maximaal 5,8% mag stijgen. Woonstichting Langedijk verhoogt de huur van alle woningen met 5,3%. Dit is meestal minder dan de stijging van uw loon of uitkering. Het deel van uw inkomen dat u aan huur betaalt, wordt daardoor kleiner. 

Wanneer krijg ik bericht?

Eind april krijgt u van ons bericht of uw huur omhoog gaat. De huurverhoging of huurverlaging gaat in per 1 juli 2024.
Bij onze brief met de huurverhoging krijgt u ook de Huurkrant.

Meer huur, meer presteren

Wij realiseren ons dat we dit jaar de huur fors verhogen. U mag van ons verwachten dat we daar wat tegenover zetten. De komende jaren investeren we volop in de bouw van nieuwe woningen. Dit jaar start de bouw van 11 woningen in Oudkarspel en van 106 woningen aan de Gildestraat bij het station van Heerhugowaard. We gaan door met verduurzamen van onze woningen. Minder energieverbruik betekent ook lagere energielasten voor bewoners.

Neem contact op 

Is het voor u lastig om de huur te betalen? Wacht dan niet, maar neem contact met ons op. Samen met u kijken we dan naar oplossingen.

Bezwaar maken

Tegen een (hogere) huurprijs kunt u bezwaar maken. In eerste instantie proberen wij dit met u samen op te lossen. Als we er samen niet uitkomen laten we dit beoordelen door een onafhankelijke organisatie, de Huurcommissie. Via de website van de Huurcommissie of bij ons op kantoor zijn bezwaarschriften beschikbaar.

Veel gestelde vragen

Bij sociale huurwoningen geldt een maximale huurprijs. Deze maximale huurprijs wijzigt ieder jaar. Op de website van de rijksoverheid vindt u de maximale huurprijs.
Is uw woning duurder? Dan woont u niet in een sociale huurwoning.

U kunt bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging als er volgens u sprake is van:

  • de huurverhoging gebaseerd is op een hoog inkomen en uw inkomen is inmiddels gedaald, of de samenstelling van uw huishouden is inmiddels gewijzigd;
  • de huurprijs hoger wordt dan het wettelijk maximum;
  • de huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken vanwege onderhoudsgebreken of heeft dit verzoek nog in behandeling;
  • de verhuurder wil binnen 12 maanden na de laatste huurverhoging de huur opnieuw verhogen;
  • u heeft de huurverhogingsbrief van ons na 1 mei ontvangen;
  • er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging.

De gang van zaken is als volgt: U maakt schriftelijk bezwaar tegen uw huurverhoging. Kijk voor een modelbrief hiervoor ook op de website van de Huurcommissie. Uw bezwaar levert u voor 1 juli bij ons in. Als wij uw bezwaar terecht vinden, passen wij de huurverhoging aan. Zijn wij het niet eens met uw bezwaar, dan verzoeken wij de Huurcommissie uitspraak te doen. U bent dan een voorschot op de leges verschuldigd aan de Huurcommissie.

Wij nemen uw bezwaar zo spoedig mogelijk in behandeling. U ontvangt een schriftelijke bevestiging hiervan. De termijn is afhankelijk van het aantal ontvangen bezwaren.

U kunt uw bezwaar intrekken. Als u de 25 euro leges heeft betaald aan de huurcommissie, dan worden deze niet terugbetaald.

Als u huurtoeslag krijgt, kan de huurverhoging gevolgen hebben voor het bedrag aan huurtoeslag dat u ontvangt. Advies is om de huuraanpassing zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst.