Huuraanpassing 2023

Huuraanpassing 2023

Woonstichting Langedijk werkt aan het betaalbaar houden van de huren en andere woonkosten voor al onze huurders. Ieder jaar verandert de huur per 1 juli.

Per 1 juli 2023 krijgt u een huurverhoging of een huurverlaging
Dit jaar verhogen wij de huur met 2,6%.
Voor sommige huurders verhogen wij de (kale) huur tot maximaal € 575,03. Daar komen de eventuele servicekosten nog bij.
En voor huurders met een laag inkomen geldt een huurverlaging naar € 575,03.
Bij de Belastingdienst hebben wij opgevraagd of u een huurverhoging of een huurverlaging krijgt. De Belastingdienst vertelt ons niet precies hoeveel u heeft verdiend.

Wanneer krijg ik bericht?
Eind april krijgt u van ons bericht of uw huur iets omhoog gaat. Begin mei laten we u weten of uw huur verlaagd wordt.
De huurverhoging of huurverlaging gaat in per 1 juli 2023.

Bij onze brief met de huurverhoging krijgt u ook de Huurkrant.

Bezwaar maken

Tegen een (hogere) huurprijs kunt u bezwaar maken. In eerste instantie proberen wij dit met u samen op te lossen. Als we er samen niet uitkomen laten we dit beoordelen door een onafhankelijke organisatie, de Huurcommissie. Via de website van de Huurcommissie of bij ons op kantoor zijn bezwaarschriften beschikbaar.

Veel gestelde vragen

Bij sociale huurwoningen geldt een maximale huurprijs. Deze maximale huurprijs wijzigt ieder jaar. Op de website van de rijksoverheid vindt u de maximale huurprijs.
Is uw woning duurder? Dan woont u niet in een sociale huurwoning.

U kunt bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging als er volgens u sprake is van:

  • de huurverhoging gebaseerd is op een hoog inkomen en uw inkomen is inmiddels gedaald, of de samenstelling van uw huishouden is inmiddels gewijzigd;
  • de huurprijs hoger wordt dan het wettelijk maximum;
  • de huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken vanwege onderhoudsgebreken of heeft dit verzoek nog in behandeling;
  • de verhuurder wil binnen 12 maanden na de laatste huurverhoging de huur opnieuw verhogen;
  • u heeft de huurverhogingsbrief van ons na 1 mei ontvangen;
  • er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging.

De gang van zaken is als volgt: U maakt schriftelijk bezwaar tegen uw huurverhoging. Kijk voor een modelbrief hiervoor ook op de website van de Huurcommissie. Uw bezwaar levert u voor 1 juli bij ons in. Als wij uw bezwaar terecht vinden, passen wij de huurverhoging aan. Zijn wij het niet eens met uw bezwaar, dan verzoeken wij de Huurcommissie uitspraak te doen. U bent dan een voorschot op de leges verschuldigd aan de Huurcommissie.

Wij nemen uw bezwaar zo spoedig mogelijk in behandeling. U ontvangt een schriftelijke bevestiging hiervan. De termijn is afhankelijk van het aantal ontvangen bezwaren.

U kunt uw bezwaar intrekken. Als u de 25 euro leges heeft betaald aan de huurcommissie, dan worden deze niet terugbetaald.

Als u huurtoeslag krijgt, kan de huurverhoging gevolgen hebben voor het bedrag aan huurtoeslag dat u ontvangt. Woonstichting Langedijk geeft uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst.