Afspraken bij onderhoud

Afspraken bij onderhoud

Woningcorporaties zijn verplicht een reglement te hebben in geval van (groot) onderhoud, woningaanpassing en sloop. Woonstichting Langedijk heeft gekozen voor een modelreglement. Dat houdt in dat voor elk specifiek project verdere afspraken nodig blijven. Elk project is nl. anders. Dat gebeurt in een zogeheten planbesluit.

In ons jaarlijkse activiteitenplan, dat telkens voor 5 jaar geldt, staan ook onze plannen voor (groot) onderhoud, woningaanpassing en sloop. In het activiteitenplan voor 2017-2021 zijn geen plannen voor sloop of woningaanpassing opgenomen. Wel zullen we twee planbesluiten opstellen op basis van dit reglement. Deze staan vermeld in het reglement.