Jaarverslag

Jaarverslag

Woonstichting Langedijk kijkt met trots terug op 2020. Op het moment dat we onze plannen maakten voor 2020 hadden we geen idee dat een pandemie het maatschappelijk leven op z’n kop ging zetten. Toch zijn we er in geslaagd in 2020 veel van onze voornemens uit te voeren, dankzij de inzet van velen en in het bijzonder de medewerking van onze huurders. We hebben er voor gekozen de huren minder te laten stijgen en daar waar nodig maatwerkafspraken gemaakt met huurders over de huurbetaling. We hebben onze onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en we zijn doorgegaan met het verduurzamen van woningen.

Ook financieel hebben we een positief jaar achter de rug. We hebben een winst gemaakt van € 1,0 miljoen.