Jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslag en jaarrekening

‘Aan de slag’, zo kun je 2023 typeren. Een jaar waarin we veel werk hebben verzet en een begin hebben gemaakt met het omzetten van onze ambitie in concrete plannen. Het verdwijnen van de verhuurderheffing stelt ons in staat werk te maken van investeringen in nieuwe en bestaande woningen.

Samen met de gemeente Dijk en Waard en Woonwaard hebben we in recordtempo woningen gebouwd aan De Klamp in Heerhugowaard. We werken aan concrete plannen voor de bouw van 117 woningen en een woonzorggebouw.

De afgelopen jaren zijn voor velen een financieel lastige periode geweest met exploderende energieprijzen en duurdere boodschappen. Voor onze huurders met de laagste inkomens hebben we de huurprijs in 2023 verlaagd.

We hebben het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 4,2 miljoen. We hebben een gezonde financiële basis om de uitdagingen de komende jaren op te pakken. We kijken terug op een jaar waarin veel werk is verzet in soms lastige omstandigheden. Dat is te danken aan de grote inzet van de collega’s, onze bewoners en onze relaties.