Jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaar 2022 is in veel opzichten een markant jaar geweest voor Woonstichting Langedijk. Na twee jaar zonder nieuwbouw hebben we in juli 2022 de sleutels uitgereikt voor de appartementen in De Overbrugging. Een prachtig gebouw op de grens van Noord- en Zuid-Scharwoude.

Het afgelopen jaar is ook het eerste jaar van de fusie gemeente Dijk en Waard. Het betekent een groter werkgebied voor Woonstichting Langedijk. Daar zijn we ook concreet mee aan de slag gegaan. Samen met gemeente Dijk en Waard en Woonwaard hebben we in recordtempo plannen gemaakt voor een nieuwbouwwijk aan De Klamp in Heerhugowaard.

2022 is ook het jaar geweest waarin de verhuurderheffing is afgeschaft. Dat geeft meer ruimte om te investeren in extra woningen, betaalbare woningen en duurzame woningen in leefbare buurten en wijken. We zijn in 2022 begonnen hier concrete plannen voor te maken en gaan hier in 2023 mee door.

Het afgelopen jaar is voor velen een financieel lastig jaar geweest met exploderende energieprijzen en duurdere boodschappen. De hoge inflatie en de stijgende rente is al zichtbaar in ons financieel resultaat over 2022 en werkt door in de komende jaren. We hebben het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 1,9 miljoen.

We kijken terug op een jaar waarin veel werk verzet is in soms lastige omstandigheden. Dat is te danken aan de grote inzet van de collega’s, onze bewoners en onze relaties.

Infographic Jaarverslag 2022