Jaarverslag

Jaarverslag

Woonstichting Langedijk heeft 2018 met prima resultaten afgesloten. In één oogopslag zijn dit de resultaten:

Ook in financieel opzicht zijn we gezond. Van de totale huuropbrengsten hebben we na aftrek van beheer- en onderhoudskosten, lokale belastingen en verhuurderheffing, en rentebetalingen ongeveer € 2,5 miljoen overgehouden. Dat positief resultaat hebben we nodig om te kunnen blijven investeren in nieuwbouw en in verduurzaming van bestaande woningen zonder de huren extra te verhogen.

Veel gestelde vragen