Jaarverslag

Jaarverslag

Het jaar 2021 is in veel opzichten een markant jaar geweest voor Woonstichting Langedijk. We hebben in het begin van het jaar de knop omgezet en, rekening houdend met de beperkingen van de anderhalve meter samenleving, onze activiteiten weer opgepakt. We hebben met het hele team werk gemaakt van de relatie met onze bewoners. Het resultaat is een uitgewerkte klantvisie als leidraad voor de relatie met onze bewoners.
We hebben een waardevolle visitatie achter de rug. De dialoogsessies met huurders en belanghebbenden en met de organisatie hebben de betrokkenheid bij de visitatie versterkt. We zijn trots op de positieve beoordeling van visitatiecommissie, bewoners en relaties en zien het als een aansporing voor de toekomst.
De verwachting is dat 2022 een uitdagend jaar wordt voor Woonstichting Langedijk. De aangekondigde afschaffing van de verhuurderheffing maakt het mogelijk onze inzet te versterken. We pakken die uitdaging op met bewoners en relaties tegen de achtergrond van een groeiende economische onzekerheid.
Het positieve financiële resultaat over 2021 van € 35,9 miljoen is toe te schrijven aan de sterke waardestijging van ons bezit. Het gevolg van stijgende woningprijzen en een lagere verhuurderheffing.
We kijken terug op een jaar waarin veel werk verzet is in soms lastige omstandigheden. Dat is te danken aan de grote inzet van de collega’s, onze bewoners en onze relaties.