Jaarverslag

Jaarverslag

Woonstichting Langedijk heeft 2017 met prima resultaten afgesloten. Wij hebben:

  • bijna 100 woningen verhuurd;
  • de gemiddelde huurverhoging beperkt tot 0,0%;
  • plannen voor 69 nieuwbouwwoningen voorbereid en in uitvoering;
  • € 1.770 per woning besteed aan onderhoud en verbetering;
  • bij 161 woningen zonnepanelen geplaatst, 1 op de 3 woningen heeft nu zonnepanelen op het dak;
  • bij 127 woningen dak, vloer of gevel geïsoleerd;
  • prestatieafspraken gemaakt met Huurdersraad en gemeente voor 2018;
  • een rapportcijfer van 7,9 voor klanttevredenheid.


Ook in financieel opzicht zijn we gezond. Van de totale huuropbrengsten hebben we na aftrek van beheer- en onderhoudskosten, lokale belastingen en verhuurderheffing, en rentebetalingen ongeveer € 2,1 miljoen overgehouden. Dat positief resultaat hebben we nodig om te kunnen blijven investeren in nieuwbouw en in verduurzaming van bestaande woningen zonder de huren extra te verhogen.

Het jaar 2017 in cijfers