Kwaliteit van dienstverlening

Kwaliteit van dienstverlening

Woonstichting Langedijk werkt met het keurmerk KWH-Huurlabel

Het is voor ons belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. We willen graag weten wat we goed doen, maar ook wat volgens u beter kan. Daarom voeren we onderzoek uit onder onze huurders. KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, voert dit onderzoek uit. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat huurders vinden dat wij het goed doen, dan krijgen wij het keurmerk KWH-Huurlabel.

Uw mening is belangrijk

In het onderzoek vragen we naar alle zaken waar u mee te maken kunt krijgen. Een aantal voorbeelden:

  • Vindt u dat u snel wordt geholpen als u ons belt of een e-mail stuurt?
  • Bent u tevreden over hoe reparaties worden uitgevoerd?
  • Is informatie die u zoekt makkelijk te vinden?
  • Wat vindt u het belangrijkst wanneer er onderhoud wordt uitgevoerd?


KWH stuurt vragenlijsten per e-mail naar onze huurders om hun mening te vragen of belt met huurders om de vragen telefonisch door te nemen.

Uw mening telt!
Ontvangt u een vragenlijst of wordt u gebeld, dan stellen we het zeer op prijs als u aan het onderzoek meewerkt. Hoe meer huurders ons laten weten of ze tevreden zijn over onze dienstverlening, hoe meer wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en kunnen afstemmen op wat u belangrijk vindt.

Keurmerk KWH-Huurlabel

Uit het onderzoek komen rapportcijfers. Een onafhankelijke en deskundige commissie kijkt naar de cijfers. Zijn de cijfers goed, dan verdient de corporatie het keurmerk KWH-Huurlabel. Wij hebben dit keurmerk KWH-Huurlabel en daar zijn we trots op. Betekent dit dat we niets meer hoeven te doen? Nee. KWH onderzoekt namelijk continu of onze huurders tevreden zijn. En dus of wij het keurmerk mogen behouden. Op deze manier weten wij steeds wat we goed doen en wat er beter kan in onze dienstverlening aan u.

Bent u niet tevreden?

Werken met het keurmerk KWH-Huurlabel wil niet zeggen dat alles perfect verloopt. Misschien bent u ergens ontevreden over? Laat het ons weten. Zo kunnen wij verder verbeteren.

 

 

 

Veel gestelde vragen

KWH onderzoekt voor ons wat huurders vinden van onze dienstverlening. KWH is het kennis- en kwaliteitscentrum voor woningcorporaties en helpt woningcorporaties om samen met huurders te werken aan goede dienstverlening. Dat doet ze onder andere door voor ruim 150 corporaties de waardering van huurders voor de dienstverlening van hun corporatie te onderzoeken. Ook wij zijn aangesloten bij KWH en laten onze dienstverlening door hen onderzoeken.

Woonstichting Langedijk heeft uw naam en adresgegevens ter beschikking gesteld aan KWH voor onderzoek. Wij mogen dit doen omdat het gaat om een eigen onderzoek. Dit is vastgelegd in de zogenaamde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). U kunt ervan uitgaan dat zowel Woonstichting Langedijk als KWH zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en uw antwoorden blijven anoniem. Alleen gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van het onderzoek mogen aan het onderzoeksbureau verstrekt worden.

Corporaties zijn wettelijk niet verplicht om huurders te informeren over het gebruik van hun gegevens voor het doen van onderzoek, zolang het gaat om statistisch onderzoek, dus met resultaten die geen individuele huurders kunnen identificeren. Het resultaat is dus echt anoniem.

KWH onderzoekt doorlopend onze dienstverlening. Heeft u het afgelopen half jaar contact met ons opgenomen, bijvoorbeeld voor een reparatieverzoek, of u heeft een nieuwe woning? Dan is de kans groot dat u een telefoontje of e-mail krijgt voor het onderzoek. Als u een e-mail ontvangt, dan is deze verzonden door DESAN. Dit is het onderzoeksbureau met wie het KWH samenwerkt. U kunt ook telefonisch benaderd worden op maandag t/m vrijdag van 17:30 uur tot 21:00 uur en op zaterdag van 10:00 uur - 15:00 uur. U bent uiteraard niet verplicht mee te werken aan het onderzoek. Maar we waarderen het heel erg als u wel meewerkt.

U kunt dit aan ons doorgeven. U stuurt een e-mail naar info@woonstichtinglangedijk.nl of u belt met 0226 - 331 470. Wij zorgen er dan voor dat u in de toekomst geen vragenlijst meer ontvangt.