Wonen Plus Welzijn

Wonen Plus Welzijn

U woont prettig in uw woning, maar soms heeft u wat moeite met zaken zoals het zelf boodschappen doen of het onderhoud van de tuin. Het kan ook zijn dat u gewoon wat gezelligheid mist. Hiervoor biedt ‘Wonen Plus Welzijn’ ondersteuning aan huis.

Activiteiten Wonen Plus Welzijn

Wonen Plus Welzijn is een actieve welzijnsorganisatie in Dijk en Waard die ondersteuning biedt om mensen zo lang en volwaardig mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving. Het bieden van ondersteuning om mensen zo goed en lang mogelijk zelfstandig te laten wonen maakt hiervan onderdeel uit. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan activiteiten zoals klaverjassen of dansen, maar samen een hapje eten in de buurt kan ook. Of u neemt een zogenaamd ‘Thuisabonnement’ voor allerhande klussen aan huis. Deze dienst is bedoeld voor iedereen die zelf niet in staat is om deze werkzaamheden uit te voeren. Vrijwilligers die in Langedijk wonen, komen de mensen helpen bij deze hulp en activiteiten.

Kosten Thuisabonnement

Woonstichting Langedijk ondersteunt Wonen Plus Welzijn. Wie behoefte heeft aan deze ondersteuning en er daadwerkelijk voor in aanmerking komt, adviseren wij eens na te denken over dit Thuisabonnement. Woonstichting Langedijk neemt voor de huurders € 2 van het abonnementsgeld voor haar rekening.

Let op: als u een huisvestingsindicatie wilt aanvragen, dan gaat dit niet via Wonen Plus Welzijn maar via het WMO-loket van de gemeente Dijk en Waard, tel. 072 - 204 49 04.

Bereikbaarheid Wonen Plus Welzijn Dijk en Waard

Servicepunt Langedijk

De Binding
Bosgroet 12
1722 KA Zuid-Scharwoude
Tel.: 072 - 571 71 70 (bereikbaar: ma t/m vrij 09.00-12.00 uur)

U kunt ook een e-mail sturen.

Kijk snel op de uitgebreide website van Wonen Plus Welzijn