Bestuur en Raad van Commissarissen

Bestuur en Raad van Commissarissen

Het bestuur van Woonstichting Langedijk ligt bij de directeur, Tim van Ruiten.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de stichting. De Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden.

naam

  

functie

  

aanvang 1ste termijn

  

aanvang 2de termijn

  

uiterlijk aftredend per

P.J.L.G. (Piet) Kerkvliet

 

  • voorzitter RvC
  • lid auditcommissie

 

14-9-2016

 

1-7-2020

 

1-7-2024

A. (Annemieke) Nauta

 

  • voorzitter remuneratiecommisie

 

1-7-2021

 

1-7-2025

 

1-7-2029

A. (Bert) de Graaf

 

  • voorzitter auditcommissie

 

1-7-2017

 

1-7-2021

 

1-7-2025

T. (Tinie) van der Jagt

 
  • lid remuneratiecommissie
 

2-5-2023

 

2-5-2027

 

2-5-2031

Tinie van der Jagt en Annemieke Nauta zijn op voordracht van de huurders benoemd.

Gegevens omtrent de Wet Normering Topinkomens zijn te vinden in onze jaarverslagen.