Huurdersraad

Huurdersraad

Sinds begin 2015 is de Huurdersraad de centrale huurdersorganisatie van Woonstichting Langedijk. De Huurdersraad adviseert over beleidsmatige kwesties. Wij vinden het belangrijk dat huurders achter het beleid staan en inspraak hebben.

Samenstelling

De Huurdersraad bestaat uit ongeveer 20 mensen die serieus willen meedenken en meepraten over het beleid en het werk van Woonstichting Langedijk. De Huurdersraad, bestaande uit huurders en woningzoekenden, behartigt de belangen van huidige en toekomstige huurders.

Wat doet de Huurdersraad?

Het functioneren van de Huurdersraad is niet streng gereglementeerd. Het draait allemaal om de inhoud. De belangrijkste kwaliteit van de (leden van de) Huurdersraad is, dat zij kennis hebben van Langedijk, belangstelling hebben voor het werk van de woonstichting en daarover willen meedenken en meepraten.
De Woonbond ondersteunt de Huurdersraad en is bij elke vergadering van de Huurdersraad aanwezig.

De thema's van de Huurdersraad

Werkgroepen van de Huurdersraad houden zich bezig met de volgende thema's.

 1. Beschikbaarheid/betaalbaarheid, het huurbeleid en het woningaanbod van Woonstichting Langedijk
  Deze werkgroep overlegt met Woonstichting Langedijk over de hoogte van de huren en over de beschikbaarheid van woningen door nieuwbouw of mutatie. Nieuwbouw kan o.a. op locaties die de gemeente langedijk beschikbaar stelt. De uitkomsten van het overleg worden voorgelegd aan de hele Huurdersraad.
 2. Duurzaamheid
  Deze werkgroep houdt zich bezig met het verduurzamen van de woningen. Dat kan door o.a. spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, zonnepanelen, het verwarmen d.m.v. aardwarmte e.d. Het bouwen van NOM-woningen (Nul Op de Meter) staat ook op de agenda. Het doel is om de energielasten van de huurders te verlagen en het wooncomfort te verhogen.
 3. Wonen en zorg
  Deze werkgroep heeft project Westervenne opgestart. Doel van het project is om te kijken of en hoe de leefbaarheid in dit appartementengebouw verbeterd kan worden. Bij het project zijn bestuursleden van de VvE Westervenne, leden van de bewonerscommissie, Wonen Plus Welzijn, de Woonbond, medewerkers van Woonstichting Langedijk en leden van de werkgroep betrokken.
 4. Prestatieafspraken
  Prestatieafspraken zijn verplichte afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in Langedijk. De afspraken worden gemaakt met gemeente, Woonstichting Langedijk en Woonwaard en hun huurdersorganisaties. Deze werkgroep is hierbij namens Woonstichting Langedijk betrokken.

De werkgroepen bestaan uit leden van de Huurdersraad en een vertegenwoordiger van de Woonbond.

De Huurdersraad heeft ook een kerngroep. Lees hier het laatste verslag van deze kerngroep.

Meedoen?

Huurders en woningzoekenden uit Langedijk kunnen meedoen. Aanmelden voor de Huurdersraad of één of meerdere werkgroepen kan door een e-mail te sturen.