Huurdersraad

Huurdersraad

Sinds begin 2015 is de Huurdersraad de centrale huurdersorganisatie van Woonstichting Langedijk. De Huurdersraad adviseert over beleidsmatige kwesties. Wij vinden het belangrijk dat huurders achter het beleid staan en inspraak hebben.

Samenstelling

De Huurdersraad bestaat uit ongeveer 20 mensen die serieus willen meedenken en meepraten over het beleid en het werk van Woonstichting Langedijk. De Huurdersraad, bestaande uit huurders en woningzoekenden, behartigt de belangen van huidige en toekomstige huurders.

Wat doet de Huurdersraad?

Bij de Huurdersraad draait het allemaal om de inhoud. De belangrijkste kwaliteit van de leden van de Huurdersraad is dat zij kennis hebben van Langedijk, belangstelling hebben voor het werk van de woonstichting en daarover willen meedenken en meepraten.
De Woonbond ondersteunt de Huurdersraad.

De thema's van de Huurdersraad

Werkgroepen van de Huurdersraad houden zich bezig met de volgende thema's.

  1. Betaalbaarheid, het huurbeleid en het woningaanbod van Woonstichting Langedijk
    Deze werkgroep overlegt met Woonstichting Langedijk over de hoogte van de huren en over de beschikbaarheid van woningen door nieuwbouw of mutatie. Nieuwbouw kan o.a. op locaties die de gemeente Dijk en Waard beschikbaar stelt. De uitkomsten van het overleg worden voorgelegd aan de hele Huurdersraad.
  2. Duurzaamheid
    Deze werkgroep houdt zich bezig met het verduurzamen van de woningen. Dat kan door o.a. spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, zonnepanelen, het verwarmen d.m.v. aardwarmte e.d. Het bouwen van NOM-woningen (Nul Op de Meter) staat ook op de agenda. Het doel is om de energielasten van de huurders te verlagen en het wooncomfort te verhogen.
  3. Prestatieafspraken
    Prestatieafspraken zijn verplichte afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in Langedijk. De afspraken worden gemaakt met de gemeente, Woonstichting Langedijk en Woonwaard en hun huurdersorganisaties. Deze werkgroep is hierbij namens Woonstichting Langedijk betrokken.

De werkgroepen bestaan uit leden van de Huurdersraad en een vertegenwoordiger van de Woonbond.

De Huurdersraad heeft ook een kerngroep. De kerngroep overlegt een aantal keren per jaar met de directeur van Woonstichting Langedijk over relevante onderwerpen.

Meedoen?

Huurders en woningzoekenden uit Langedijk kunnen meedoen. Aanmelden voor de Huurdersraad, algemeen of voor één of meerdere werkgroepen, kan door een e-mail te sturen.
Wilt u eerst meer informatie? Belt u dan met ons kantoor: 0226 - 331 470.