Huurprijs

Huurprijs

De maandelijkse huurprijs van uw woning bestaat uit de netto huur (ook wel kale huur genoemd) en in sommige gevallen ook servicekosten. Deze servicekosten betaalt u voor het gebruik van de algemene ruimten zoals de gezamenlijke hal, lift en trappenhuis. U betaalt kosten voor bijvoorbeeld elektragebruik en het schoonhouden van deze ruimten.

Hoe wordt de netto huur vastgesteld?
Bij Woonstichting Langedijk bepaalt de kwaliteit van de woning en het bouwjaar van de woning de hoogte van de huurprijs. De kwaliteit wordt uitgedrukt in woningwaarderingspunten (WWS). Op basis van deze punten en samen met het bouwjaar wordt onze normhuur bepaald. Dit is de huurprijs die wij vragen als we een woning opnieuw verhuren. 

Onze normhuur ligt tussen de 65% en 68% van de huurprijs die wij wettelijk zouden mogen vragen op basis van de woningpunten van uw woning.

De normhuur die geldt is afhankelijk van het bouwjaar van uw woning: 

  • 65% voor woningen gebouwd voor 1980;
  • 66,3% voor woningen gebouwd van 1980 tot en met 1999;
  • 68% voor woningen gebouwd vanaf 2000.


Jaarlijkse huuraanpassing

Jaarlijks wordt op 1 juli de huur aangepast. Woonstichting langedijk werkt aan het betaalbaar houden van de huren en andere woonkosten voor al onze huurders. Bij de jaarlijkse huuraanpassing houden we rekening met de verhouding tussen uw huidige huur en de maximale huur.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met uw huurprijs, de servicekosten of het onderhoud van uw woning, neemt u dan in eerste instantie contact op met een van de woonconsulenten van Woonstichting Langedijk. We proberen er eerst samen uit te komen. In de meeste gevallen lukt dat gelukkig ook. Als we er niet uitkomen, kunt u bezwaar maken.

Betalen van de huur
U betaalt de huur elke maand vooraf. Afhankelijk van uw huurprijs en uw inkomen heeft u recht op huurtoeslag. Mocht het om bepaalde redenen tijdelijk niet lukken om uw huur op tijd te betalen, dan kunt u bij ons een betalingsregeling aanvragen. Vraag naar de mogelijkheden bij onze woonconsulenten.

Jaarafrekening van de servicekosten
Het bedrag dat u elke maand betaalt aan servicekosten is een voorschot. Elk jaar ontvangt u van ons een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten en een jaarafrekening. Als daar aanleiding toe is, kan het voorschotbedrag worden aangepast.

Veel gestelde vragen

Als u een huurspecificatie nodig heeft, dan kunnen wij deze naar uw huisadres versturen. U kunt het document op vertoon van uw legitimatiebewijs ook bij onze receptie ophalen.

Als een woning te huur wordt aangeboden, bepaalt Woonstichting Langedijk wat de huurprijs is. De manier waarop de huurprijs wordt berekend is aangepast in de loop der tijd. Zo kan het zijn dat u een ander bedrag aan huur betaalt dan iemand anders die in een vergelijkbare woning woont.

Voor sociale huurwoningen geldt dat de netto huur nooit hoger mag zijn dan de maximale huurprijs die op basis van de woningwaardering berekend mag worden. Bij vrije sectorwoningen, parkeerplaatsen en bedrijfspanden zijn wij als verhuurder vrij de huurprijs te bepalen.

Nadat u de woning huurt, mag de huurprijs alleen aangepast worden bij de jaarlijkse huurverhoging en na aanpassingen die met uw goedkeuring aan de woning worden gedaan.

In de woningwaardering staat omschreven wat de oppervlakte van de woning is, welke voorzieningen de woning heeft, en wat het energielabel en de WOZ-waarde is. Hierbij gelden vaste regels, bepaald door de overheid.

Uit de woningwaardering komt een aantal punten. Dit puntenaantal bepaalt bij sociale huurwoningen wat wij als verhuurder maximaal aan huur voor de woning kunnen vragen. Bij huuringang en bij de jaarlijkse huurverhoging ontvangt u een overzicht van de woningwaardering van uw woning.

Als u denkt dat de woningwaardering van uw woning niet juist is, neem dan contact met ons op. U kunt de woonconsulenten bereiken op 0226-33 14 70 of via e-mail.

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde van een woning wordt bepaald door de gemeente. U ontvangt jaarlijkse een beschikking met de WOZ-waarde. De WOZ-waarde telt mee in de woningwaardering en is daardoor van invloed op de maximale huurprijs van een sociale huurwoning.

In de WOZ-beschikking wordt gesproken over de gebruiksoppervlakte. In de woningwaardering wordt alleen de oppervlakte van de vertrekken vermeld. De totalen kunnen daarom van elkaar afwijken.

Voor vragen over – of bezwaar tegen – de WOZ-waarde kunt u terecht bij uw gemeente.

Als uw woning door Woonstichting Langedijk wordt aangepast of verbeterd, dan kan het zijn dat de huurprijs wordt aangepast. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het plaatsen van een HR-ketel of bij renovatie van uw woning.

Voordat de aanpassing plaatsvindt informeren wij u hierover en vragen wij om uw akkoord. Na het uitvoeren van de werkzaamheden laten wij u weten per wanneer de aanpassing ingaat en ontvangt u een overzicht van de nieuwe huursamenstelling.

Als u geld terugkrijgt, dan storten wij dit binnen vier weken op het bankrekeningnummer dat wordt gebruikt om de huur te betalen. Als u een huurachterstand heeft, dan verrekenen wij de terugbetaling met de achterstallige huur. Als u de terugbetaling niet binnen vier weken heeft ontvangen, neem dan contact met ons op per e-mail of telefoon 0226-33 14 90.

Als u moet bijbetalen, dan verzoeken wij het bedrag binnen vier weken naar ons over te maken. Dat doet u naar bankrekeningnummer NL56 RABO 0346 6087 59 op naam van Woonstichting Langedijk. Vermeld uw adres als betalingskenmerk.

Als u niet kunt betalen, of als u een betalingsregeling af wilt sluiten voor de bijbetaling van de servicekosten, bespreek dit dan met een van onze medewerkers. Neem daarvoor contact op met de woonconsulenten, telefonisch op 0226-33 14 90 of via e-mail.

In de brief die u ontvangt over de afrekening servicekosten staat vermeld hoe de bij- of terugbetaling is berekend.

In de specificatie vindt u per servicekostenelement:

  • de totale kosten die gemaakt zijn voor uw wooncomplex;
  • de totaal betaalde voorschotten (de servicekosten die u maandelijks betaalt);
  • het totaal te verrekenen bedrag;
  • de afrekening per woning.


Zijn de werkelijk gemaakte kosten hoger dan het bedrag dat u in het voorgaande jaar aan servicekosten heeft betaald, dan bent u een bijbetaling verschuldigd. Zijn de werkelijk gemaakte kosten lager dan het bedrag dat u in het voorgaande jaar aan servicekosten heeft betaald, dan ontvangt u een terugbetaling.

Een bezwaar naar aanleiding van de afrekening servicekosten kunt u per e-mail of schriftelijk indienen.

U kunt uw bezwaar richten aan:

Woonstichting Langedijk
Dr. De Witstraat 17
1723 LA Noord-Scharwoude

De behandeling van het bezwaar duurt ongeveer 4 weken.