Aanvraag medehuurder

Aanvraag medehuurder

Hierbij vraagt de huurder toestemming voor medehuurderschap voor een medebewoner. Wij beoordelen uw aanvraag en laten u schriftelijk weten of de aanvraag is geaccepteerd.

Om de registratie af te ronden hebben wij van de nieuwe medehuurder ook een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig.
Dit kunt u ons toesturen of onderaan het formulier als bijlage toevoegen.

Uw gegevens worden uitsluitend opgevraagd voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Lees onze Privacyverklaring.