Koopgarant

Koopgarant

Woonstichting Langedijk biedt haar huurders die in een eengezinswoning wonen de mogelijkheid om de eigen huurwoning 'gewoon' te kopen. Tot april 2017 was het ook mogelijk de woning in Koopgarant te kopen. Hieronder leggen wij u uit wat Koopgarant is. Onderaan de pagina vindt u ook een download over Koopgarant.

Verkoop Koopgarant stopgezet

Tot april 2017 hadden de huurders van eengezinswoningen ook de mogelijkheid om de woning in Koopgarant te kopen. Dit is niet meer mogelijk, nu kan de woning alleen nog 'gewoon' gekocht worden met 5% korting. Er zijn inmiddels ruim 200 woningen verkocht in Koopgarant.

Wat is Koopgarant?

Koopgarant is betaalbaar wonen met meer zekerheid. De Koopgarantprijs is 25% lager dan de getaxeerde marktwaarde. Hierdoor zijn uw hypotheeklasten 25% lager dan bij een gewone koop. Daar staat onder andere tegenover de verplichting om de woning aan ons te verkopen bij verhuizing.
Omdat u volledig eigenaar wordt van de woning moet u ook rekening houden met de eigenarenlasten, zoals een opstalverzekering en het eigenarendeel van de onroerendzaakbelasting (ozb).

Terugkoopprijs

Wij kopen de woning terug tegen de Koopgarantprijs die u betaald heeft bij aankoop, waarbij deze prijs wordt vermeerderd of verminderd met het percentage, zoals in de Koopgarantvoorwaarden vermeld, van de waardestijging of -daling.
Het verschil tussen de nieuwe waarde, en de waarde toen u de woning kocht, wordt gedeeld tussen u en Woonstichting Langedijk. U deelt voor uw deel in de waardeontwikkeling en Woonstichting Langedijk voor haar deel. U profiteert dus ten dele van een eventuele waardestijging. Zie het rekenvoorbeeld hieronder.

Bij terugverkoop wordt het effect van de aangebrachte verbetering op de waarde van de woning apart getaxeerd. Deze waardevermeerdering is helemaal voor u. Let op: net als bij alle koopwoningen zal de waardevermeerdering vrijwel altijd (fors) lager uitvallen dan het investeringsbedrag.

Verzekerde terugkoop

Naast een lagere aankoopprijs heeft u de zekerheid dat u de woning kunt verkopen. Wanneer u wilt verhuizen, bent u namelijk verplicht om de woning te koop aan te bieden aan Woonstichting Langedijk. Wij zijn vervolgens verplicht de woning binnen drie maanden van u terug te kopen. U kunt de woning dus niet op de vrije markt aanbieden, maar u weet wel zeker dat u uw woning binnen drie maanden kunt verkopen.

Als de eigenaar van de Koopgarantwoning op termijn aan zijn kinderen wil verkopen (altijd via de woonstichting) als Koopgarantwoning, dan werkt de woonstichting daar in het algemeen aan mee. Dit wordt per situatie beoordeeld.

Wilt u uw Koopgarantwoning aan ons terug verkopen? Neem contact met ons op via verkoop@woonstichtinglangedijk.nl of bel 0226 - 331 483.

Onafhankelijke taxatie en hypotheek

Zowel bij de aankoop als de verkoop moet de waarde van de woning worden bepaald. Een onafhankelijke taxateur zal de woning beoordelen en op waarde schatten. Onderaan de pagina hebben we een rekenvoorbeeld.

Als u een hypotheek gaat afsluiten dan dient deze met de Nationale Hypotheekgarantie te zijn verstrekt. Bekijk de informatie op de website van de NHG of laat u goed informeren door een hypotheekadviseur.

Onderhoud en verbouwingen

U moet de woning uiteraard fatsoenlijk onderhouden. Als u dat niet doet, zal de taxatiewaarde (en dus de opbrengst) bij verkoop lager uitvallen. U bent vrij om de woning naar eigen zin te verbouwen en te verbeteren. Als de woning daardoor meer waard wordt, is die specifieke meerwaarde voor u.

Voor- en nadelen Koopgarant ten opzichte van ‘gewoon’ kopen

Voordelen

 • lagere woonlasten door 25% lagere hypotheek;
 • gegarandeerde terugkoop door Woonstichting Langedijk;
 • bij waardedaling slechts een percentage hieraan hoeven te betalen;
 • toch meeprofiteren van waardestijging.

Nadelen

 • gedeelde waardestijging;
 • verplicht zelf wonen in uw Koopgarantwoning.

Voor- en nadelen Koopgarant ten opzichte van huren

Voordelen

 • zelfbeschikking over de woning;
 • vermogensvorming;
 • profijt van aftrekbaarheid hypotheekrente;
 • op termijn dalende woonlasten.

Nadelen

 • zelf onderhouden;
 • eigenarenlasten;
 • (beperkt) financieel risico.

U wilt uw Koopgarantwoning terug verkopen?

Als u uw Koopgarantwoning wilt terug verkopen aan ons, neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen op 0226 - 331 483. Of stuur een e-mail naar verkoop@woonstichtinglangedijk.nl. Wij sturen u dan de formulieren en informatie toe die u nodig heeft.

Rekenvoorbeeld

We hebben een rekenvoorbeeld gemaakt voor twee scenario's (waardestijging van 10% na 5 jaar en waardevermindering van 10% na 5 jaar). U kunt het rekenvoorbeeld hieronder downloaden.