Koopgarant terug verkopen

Koopgarant terug verkopen

U wilt uw Koopgarantwoning terug verkopen?

Wanneer u wilt verhuizen, bent u als eigenaar van een Koopgarantwoning verplicht om de woning te koop aan te bieden aan Woonstichting Langedijk. Wij zijn vervolgens verplicht de woning binnen drie maanden van u terug te kopen. U kunt de woning dus niet op de vrije markt aanbieden, maar u weet wel zeker dat u uw woning binnen drie maanden kunt verkopen.

Als de eigenaar van de Koopgarantwoning op termijn aan zijn kinderen wil verkopen (altijd via de woonstichting) als Koopgarantwoning, dan werkt de woonstichting daar in het algemeen aan mee. Dit wordt per situatie beoordeeld.

Wilt u uw Koopgarantwoning aan ons terug verkopen? Neem contact met ons op via verkoop@woonstichtinglangedijk.nl of bel 0226 - 331 483. Wij sturen u dan de formulieren en informatie toe die u nodig heeft.

Terugkoopprijs

Wij kopen de woning terug tegen de Koopgarantprijs die u betaald heeft bij aankoop, waarbij deze prijs wordt vermeerderd of verminderd met het percentage, zoals in de Koopgarantvoorwaarden vermeld, van de waardestijging of -daling.
Het verschil tussen de nieuwe waarde en de waarde toen u de woning kocht, wordt gedeeld tussen u en Woonstichting Langedijk. U deelt voor uw deel in de waardeontwikkeling en Woonstichting Langedijk voor haar deel. U profiteert dus ten dele van een eventuele waardestijging. Zie het rekenvoorbeeld hieronder.

Bij terugverkoop wordt het effect van een door u aangebrachte verbetering op de waarde van de woning apart getaxeerd. Deze waardevermeerdering is helemaal voor u. Let op: net als bij alle koopwoningen zal de waardevermeerdering vrijwel altijd (fors) lager uitvallen dan het investeringsbedrag.

Onafhankelijke taxatie en hypotheek

Zowel bij de aankoop als de verkoop moet de waarde van de woning worden bepaald. Een onafhankelijke taxateur zal de woning beoordelen en op waarde schatten. Onderaan de pagina hebben we een rekenvoorbeeld.

Onderhoud en verbouwingen

U moet de woning uiteraard fatsoenlijk onderhouden. Als u dat niet doet, zal de taxatiewaarde (en dus de opbrengst) bij verkoop lager uitvallen. U bent vrij om de woning naar eigen zin te verbouwen en te verbeteren. Als de woning daardoor meer waard wordt, is die specifieke meerwaarde voor u.

Rekenvoorbeeld

We hebben een rekenvoorbeeld gemaakt voor twee scenario's (waardestijging van 10% na 5 jaar en waardevermindering van 10% na 5 jaar). U kunt het rekenvoorbeeld hieronder downloaden.