Woonstichting Langedijk en Dijk en Waard tekenen samenwerkingsovereenkomst

Woonstichting Langedijk en Dijk en Waard tekenen samenwerkingsovereenkomst

Plan voor circa 100 huurwoningen aan de Gildestraat

Woonstichting Langedijk en Gemeente Dijk en Waard en gaan zich samen sterk maken voor de bouw van circa 100 sociale huurwoningen in de Gildestraat, tegenover het Oogcentrum Noord-Holland. De haalbaarheid van dit plan wordt nu onderzocht.

Tim van Ruiten (directeur Woonstichting Langedijk) en Nils Langedijk (wethouder Dijk & Waard) plaatsten op maandag 24 juli hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de sociale huurwoningen aan de zuidflank van het nieuwe Stationskwartier.

Versneld bouwen

Het terrein aan de Gildestraat behoort tot de zogeheten urgentielocaties waar versneld kan worden gebouwd. Dit is in november 2021 vastgelegd in de Intentieovereenkomst Urgentielocaties Sociale Woningbouw. De woningbouw in de Gildestraat is ook opgenomen in het door de gemeente vastgestelde masterplan Stationsgebied Dijk en Waard.

Woonstichting Langedijk gaat nu voor het beoogde bouwplan een eerste ontwerp maken. De bedoeling is dat dit ontwerp binnen drie maanden wordt afgerond. De ambitie is om in de tweede helft van 2024 te starten met de bouw.