Bestuur en Raad van Commissarissen

Bestuur en Raad van Commissarissen

Het bestuur van Woonstichting Langedijk ligt bij de directeur, Tim van Ruiten.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de stichting. De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden.

naam

  

functie

  

geboren

  

benoemd

  

beroep

P.J.L.G. (Piet) Kerkvliet

 

voorzitter

 

1953

 

2016

 

 

W.M.J.(Willeke) Hink-Wever

 

vice-voorzitter

 

1969

 

2016

 

management consultant

A.M. (Anne) van Grinsven

 

lid

 

1972

 

2017

 

manager strategie Woonzorg Nederland

J. (Janneke) Sinnige

 

lid

 

1986

 

2016

 

advocaat

A. (Bert) de Graaf

 

lid

 

1953

 

2017

 

 

Willeke Hink en Anne van Grinsven zijn op voordracht van de huurders benoemd.