Huurdersraad

Huurdersraad

Sinds begin 2015 is de Huurdersraad de centrale huurdersorganisatie van Woonstichting Langedijk. De Huurdersraad adviseert over beleidsmatige kwesties. Wij vinden het belangrijk dat huurders achter het beleid staan en inspraak hebben.

Samenstelling

De Huurdersraad bestaat uit ongeveer 20 mensen die serieus willen meedenken en meepraten over het beleid en het werk van Woonstichting Langedijk. De Huurdersraad, bestaande uit huurders en woningzoekenden, behartigt de belangen van huidige en toekomstige huurders.

Wat doet de Huurdersraad?

Het functioneren van de Huurdersraad is niet streng gereglementeerd. Het draait allemaal om de inhoud. De belangrijkste kwaliteit van de (leden van de) Huurdersraad is, dat zij kennis hebben van Langedijk, belangstelling hebben voor het werk van de woonstichting en daarover willen meedenken en meepraten.

De Woonbond ondersteunt de Huurdersraad en is bij elke vergadering van de Huurdersraad aanwezig. Vanaf 2017 zijn er vier thema’s waar de Huurdersraad mee aan de slag is gegaan:

  1. betaalbaarheid, het huurbeleid van Woonstichting Langedijk;
  2. beschikbaarheid, het woningaanbod van Woonstichting Langedijk;
  3. duurzaamheid;
  4. wonen en zorg.

Rond deze thema’s zijn werkgroepen gevormd.

Meedoen?

Huurders en woningzoekenden uit Langedijk kunnen meedoen. Aanmelden voor de Huurdersraad of een van de werkgroepen kan door een e-mail te sturen.