Jaarverslag

Jaarverslag

Woonstichting Langedijk heeft 2016 met prima resultaten afgesloten. Wij hebben:

  • bijna 100 woningen verhuurd;
  • de gemiddelde huurverhoging beperkt tot 0,6%;
  • 17 woningen verkocht aan huurders;
  • plannen voor 68 nieuwbouwwoningen voorbereid;
  • bijna € 1.700 per woning besteed aan onderhoud en verbetering;
  • bij 81 woningen zonnepanelen geplaatst;
  • bij 88 woningen dak, vloer of gevel geïsoleerd;
  • prestatieafspraken gemaakt met Huurdersraad en gemeente;
  • een nieuw beleidsplan gemaakt.


Ook in financieel opzicht hebben we 2016 positief kunnen afsluiten. Van de totale huuropbrengsten hebben we na aftrek van beheer- en onderhoudskosten, lokale belastingen en verhuurderheffing, en rentebetalingen ongeveer
€ 1,6 miljoen overgehouden. Dat positief resultaat hebben we nodig om te kunnen blijven investeren in nieuwbouw en in verduurzaming van bestaande woningen zonder de huren extra te verhogen.

Het jaar 2016 in cijfers