Privacy-verklaring

Privacy-verklaring

Privacyverklaring Woonstichting Langedijk

Versie mei 2017

Huurt u een woning van Woonstichting Langedijk, dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Dat zijn onder andere uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en emailadres, maar bijvoorbeeld ook gegevens over uw inkomen. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en beveiligen deze volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Privacy gaat over uw 'persoonlijke levenssfeer'. Uw persoonsgegevens hebben daar veel mee te maken. Deze privacyverklaring is daarom belangrijk. Hierin leest u welke gegevens wij van u gebruiken en waarvoor. Zo weet u precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens hebben we nodig?
Huurt of koopt u een woning bij ons, dan geeft u ons uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om de afspraken met u na te komen. Ook gebruiken we deze om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wordt of bent u klant van Woonstichting Langedijk, dan hebben we altijd nodig:

 • uw volledige naam, adres en woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres.


Gaat u een woning bij ons huren dan hebben we ook nog de volgende gegevens nodig:

 • uw inkomensgegevens (bijvoorbeeld inkomensverklaring belastingdienst (IBRI60), loonstrook, jaaropgave);
 • uw betalingsgegevens (bankrekening);
 • een kleurenkopie van uw identiteitsbewijs (als u wilt mag u uw Burgerservicenummer en pasfoto wegstrepen op deze kopie);
 • gegevens die nodig zijn om u een bepaalde huurwoning te kunnen geven. Voorbeelden daarvan zijn: uw SVNK-gegevens, medische gegevens, en gegevens over uw huishouden (uit hoeveel en welke mensen dat bestaat);
 • gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van de afspraken tussen u en Woonstichting Langedijk. Voorbeelden daarvan zijn gegevens over uw betalingsgedrag en uw gedrag als huurder.


Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij willen voorkomen dat iemand uw persoonsgegevens misbruikt of deze bekijkt terwijl dat niet mag. Wij beveiligen uw persoonsgegevens daarom goed en bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Inkomensgegevens bewaren we niet langer dan 1,5 jaar.
Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor u? Dan informeren wij u daarover zo snel mogelijk. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via nummer (0226) 331 470 of via e-mail: info@woonstichtinglangedijk.nl.

Contact met aannemers
Reparatiewerkzaamheden of onderhoud aan uw woning laten we uitvoeren door vaste aannemers. Wij geven onze aannemers uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres door. De aannemer kan dan een afspraak met u maken. Onze aannemers krijgen alleen uw gegevens die nodig zijn om een afspraak met u te kunnen maken. Met onze aannemers hebben we afgesproken dat zij uw persoonsgegevens niet ergens anders voor mogen gebruiken of mogen doorgeven aan andere bedrijven of instanties.

Nieuwsbrief, bewonersblad en tevredenheidsonderzoek
Ons bewonersblad bezorgen wij huis-aan-huis op uw huisadres. Onze nieuwsbrief krijgt u op uw e-mailadres. Daar is altijd een link opgenomen om aan te geven dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. 

Wij vinden het belangrijk om onze dienstverlening te verbeteren. Wij hebben KWH ingeschakeld om regelmatig onderzoek te doen of onze klanten tevreden zijn. KWH doet dit onderzoek via de telefoon of via internet. KWH gebruikt uw gegevens om contact met u op te nemen. KWH mag uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Wanneer geven wij persoonsgegevens aan anderen?
Uw persoonsgegevens geven wij alleen aan anderen:

 • in de gevallen die zijn genoemd in deze privacyverklaring;
 • als dit nodig is om gemaakte afspraken met u uit te voeren;
 • als dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude of misbruik door huurders).

In andere gevallen vragen wij altijd eerst uw toestemming.

Gebruik website
Woonstichting Langedijk gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers. 

U kunt met behulp van uw browserinstellingen aangeven dat u niet (langer) wilt dat er cookies op uw hardware worden geplaatst. Houd er wel rekening mee dat onze website dan niet optimaal meer werkt. 

Bekijken en wijzigen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Een verzoek tot inzage stuurt u aan info@woonstichtinglangedijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Woonstichting Langedijk kan de privacyverklaring aanpassen. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.