Activiteitenplan

Activiteitenplan

Het activiteitenplan 2018-2022 van Woonstichting Langedijk bevat onze voornemens voor de komende jaren. In het afgelopen jaar hebben wij met de Huurdersraad van Woonstichting Langedijk en intern met medewerkers en Raad van Commissarissen, gesproken over de beleidskeuzen voor Woonstichting Langedijk. Ook huurders, belanghouders en andere belangstellenden hebben we met de campagne ‘Samen wonen in Langedijk’ om hun mening gevraagd.

Met de gemeente Langedijk, de huurdersorganisaties en Woonwaard hebben we in december 2017 prestatieafspraken gemaakt voor de komende jaren. Deze afspraken hebben we in ons activiteitenplan opgenomen.

In het activiteitenplan hebben we onze voornemens zo concreet mogelijk geformuleerd. De belangrijkste voornemens uit het activiteitenplan zijn:

  1. Woonstichting Langedijk verhuurt jaarlijks minimaal 100 woningen.
  2. Woonstichting Langedijk verhuurt minimaal 70% van de woningen onder de laagste aftoppingsgrens van € 597 en minimaal 95% van de woningen onder de hoogste aftoppingsgrens van € 640.
  3. Woonstichting Langedijk zorgt er voor dat minimaal 50% van de beschikbare woningen wordt aangeboden aan ingeschreven woningzoekenden.
  4. In 2018 en 2019 stijgt de huursom met de inflatie.
  5. Tot en met 2019 gaan wij 600 woningen energetisch verbeteren. Wij investeren hier ongeveer € 3.000.000 in. Eind 2019 hebben bijna alle woningen een energielabel A of B.
  6. Tot en met 2022 bouwen we 124 nieuwe woningen. Minimaal 30% van de nieuwbouwproductie verhuren we met een huurprijs onder de € 500. In 2018 realiseren we drie projecten met in totaal 69 woningen.
  7. Bewoners bepalen zelf of keuken, badkamer of toilet aan vervanging toe zijn.
  8. Wij bouwen de voorraad Koopgarantwoningen af. In de periode tot en met 2022 verwachten we 71 woningen terug te kopen. Wij bieden geen Koopgarantwoningen meer aan. Wij verwachten 54 woningen te verkopen.
  9. Wij kiezen voor een ‘vroeg-erop-af’ aanpak om te voorkomen dat bewoners met problematische betalingsachterstanden te maken krijgen.