Bezwaar maken

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met uw huurprijs, de servicekosten of het onderhoud van uw woning, neemt u dan in eerste instantie contact op met een van de woonconsulenten van Woonstichting Langedijk. We proberen er eerst samen uit te komen. In de meeste gevallen lukt dat gelukkig ook. Als we er niet uitkomen, kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging
Woonstichting Langedijk werkt aan het betaalbaar houden van het huren en andere woonkosten voor al onze huurders. Wij willen dat de huren passen bij het inkomen van onze huurders. Daarvoor hebben wij dit jaar nieuwe maatregelen bedacht. Een van die maatregelen is de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli in een aantal gevallen te baseren op het inkomen. In een aantal gevallen willen wij de huur verlagen, maar ook in een aantal gevallen de huur verhogen op basis van het inkomen van de huurder. Daarom hebben wij inkomensgegevens van alle huurders opgevraagd bij de Belastingdienst. We hebben de huuraanpassing dus zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een vastgestelde huurprijs.

Tegen de huurverhoging kunt u bezwaar maken als:

  • de huurverhoging gebaseerd is op een hoog inkomen en uw inkomen is inmiddels gedaald, of de samenstelling van uw huishouden is inmiddels gewijzigd;
  • de huurprijs hoger wordt dan het wettelijk maximum;
  • de huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken vanwege onderhoudsgebreken of heeft dit verzoek nog in behandeling;
  • de verhuurder wil binnen 12 maanden na de laatste huurverhoging de huur opnieuw verhogen;
  • u heeft de huurverhogingsbrief van ons na 1 mei ontvangen;
  • er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging.


Bezwaar maken om een andere reden dan de huurverhoging
Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met de hoogte van de servicekosten of het onderhoud van uw woning. Ook dan vragen wij u in eerste instantie contact op te nemen met de woonconsulenten. We proberen er eerst samen uit te komen. In de meeste gevallen lukt dat gelukkig ook.

Hoe maakt u bezwaar?
Als u bezwaar wilt maken, neemt u in eerste instantie contact op met een van onze woonconsulenten. We proberen er eerst samen uit te komen. In de meeste gevallen lukt dat gelukkig ook.
Als het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, kan een onafhankelijke derde partij uitkomst bieden; de Huurcommissie. Op de website van de Huurcommissie vindt u veel informatie en er wordt uitgelegd in welke gevallen bezwaar kunt maken. U kunt één van de onderstaande formulieren invullen en aan ons opsturen. 

Als wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, dan dienen wij deze in bij de Huurcommissie. Deze organisatie doet uitspraak bij geschillen tussen huurder en verhuurder over diverse zaken zoals de huurverhoging, de huurprijs, de servicekosten en onderhoud van huurwoningen.

De Huurcommissie beoordeelt uw bezwaarschrift en doet vervolgens een uitspraak waaraan alle partijen zich dienen te houden.

Onderaan deze pagina kunt u de formulieren bezwaarschrift downloaden. Het formulier is ook op ons kantoor verkrijgbaar.