Huurbeleid

Huurbeleid

Het huurbeleid van Woonstichting Langedijk voor 2017 tot en met 2019 bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De ontwikkeling van de huursom is gelijk aan de inflatie; het effect van de aanpassing van de huur bij verhuizing wordt voor die periode geraamd op 0,3% per jaar; op basis van de inflatieverwachting voor 2018 en 2019 is de huurontwikkeling als volgt:

   huursomontwikkeling  2017  2018  2019
   totaal gelijk aan inflatie *  0,3%  1,1%  1,6%
   aanpassing bij verhuizing  0,3%  0,3%  0,3%
   jaarlijkse huuraanpassing **  0,0%  0,8%  1,3%

  * inflatie 2018 en 2019 is een verwachting
  ** is de gemiddelde jaarlijkse huuraanpassing; de huuraanpassing van individuele woningen kan hiervan afwijken

 • De normhuur is een percentage van de maximale huur op basis van het WWS per 1 januari 2017; bij de normhuur wordt een onderscheid gemaakt naar bouwjaar:
  • 65% voor woningen gebouwd voor 1980;
  • 66,3% voor woningen gebouwd van 1980 tot en met 1999;
  • 68% voor woningen gebouwd vanaf 2000.
   Per 1 juli passen wij de normhuur aan met het percentage van de gemiddelde jaarlijkse huuraanpassing.
 • Normhuren die boven de huurgrenzen voor het passend toewijzen liggen, € 592,55 voor woningen met maximaal drie kamers en € 635,05 voor woningen met vier of meer kamers, zullen wij zoveel mogelijk aftoppen. Doelstelling is om 95% van de woningen onder de aftoppingsgrenzen te verhuren.
 • Bij de jaarlijkse huurverhoging maken we onderscheid op basis van de verhouding tussen de huidige huur en de maximale huur:

     grondslag  2017  2018  2019
   inflatie *    0,3%  1,1%  1,6%
   Huur < 65% maximale huur  inflatie + 1,0%  1,3%  2,1%  2,6%
   Huur van 65% tot en met 68%  inflatie - 0,3%  0,0%  0,8%  1,3%
   Huur > 68% maximale huur  - 3,0%  - 3,0%  -3,0%  - 3,0%


  * inflatie 2018 en 2019 is een verwachting

 • In 2017 passen we een inkomensafhankelijke huurverhoging toe met de volgende onderdelen:
  • huurders met een inkomen > € 40.349 en klein huishouden onder de pensioengerechtigde leeftijd een huurverhoging krijgen van 4,3% (inflatie + 4,0%), de gegevens worden verstrekt door de belastingdienst.
  • Huurders met een huur boven de aftoppingsgrenzen van resp. € 592,55 en € 635,05 en recht op huurtoeslag kunnen een huurverlaging krijgen tot aan de aftoppingsgrens. Huurders moeten zich zelf melden en aantonen dat zij recht op huurtoeslag hebben. Wij zullen de huurders actief benaderen met deze mogelijkheid.
  • Huurders die van een dure woning naar een goedkopere woning willen verhuizen kunnen voorrang krijgen.
   Eind 2017 evalueren wij de inkomensafhankelijke huurverhoging.
 • Het huurbeleid geldt voor de jaren 2017 tot en met 2019; gedurende deze periode monitoren wij de uitkomsten van het huurbeleid; als de monitoring of aanpassing van wet- en regelgeving daar aanleiding toe geven, dan kan het huurbeleid bijgesteld worden.

 

Het complete huurbeleid kunt u hieronder downloaden.