Vergadering Huurdersraad op 21 november

Vergadering Huurdersraad op 21 november

De Huurdersraad vergadert op woensdag 21 november in Museum BroekerVeiling, komt u ook?

De vergadering wordt gehouden in Museum BroekerVeiling, Museumweg 2, Broek op Langedijk. We starten om 19.30 uur.

De agenda is als volgt:

 1. Opening en mededelingen

 2. Verslag Huurdersraad 13 februari 2018 (bijgevoegd)

 3. Verantwoording Huurdersraad

 4. Prestatieafspraken tussen huurdersraad, gemeente en Woonstichting Langedijk
  De werkgroep prestatieafspraken geeft een toelichting
 1. Activiteitenplan en begroting Woonstichting Langedijk
  Woensdag 14 november publiceren wij het concept activiteitenplan op de website
 1. Actualiteiten
 • Gevolgen kabinetsplannen voor Woonstichting Langedijk
 • Wat betekenen de klimaatafspraken voor huurders?
 • Actuele ontwikkelingen rond het huurprijsbeleid
 1. Rondvraag