Aanvragen huurtoeslag 2020

Aanvragen huurtoeslag 2020

Heeft u nog recht op huurtoeslag over 2020?

Sinds januari 2020 kunnen meer huurders huurtoeslag krijgen. De harde inkomensgrenzen zijn afgeschaft. Tot en met 2019 kon het recht op huurtoeslag in één keer vervallen als u een paar euro extra verdiende. Sinds 2020 krijgt men minder huurtoeslag als het inkomen stijgt. Maar het is niet meer zo dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling helemaal wegvalt.

Als u geen huurtoeslag ontvangt en er wel recht op hebt, dan kunt u nog tot 1 september 2021 huurtoeslag over 2020 aanvragen. Het blijkt dat nog veel huurders niet weten dat zij vorig jaar recht op huurtoeslag hadden. Zij moeten zelf actie ondernemen.

Check via www.toeslagen.nl/huurtoeslag of u recht heeft op huurtoeslag!