Nieuwe regels woonruimteverdeling

Nieuwe regels woonruimteverdeling

De nieuwe regels gaan in per 1 juli 2019.


SVNK werkt met een huisvestingsverordening. Een huisvestingsverordening zijn regels van de gemeente waarin is afgesproken hoe de sociale huurwoningen in de gemeente worden verdeeld. Per 1 juli 2019 vervalt de huidige huisvestingsverordening en zijn nieuwe regels vastgesteld voor de verdeling van de woningen. De regels blijven over het algemeen gelijk, maar er zijn ook enkele wijzigingen. 

Hieronder een overzicht van alle wijzigingen:

  • De volgorde van de urgentie is gewijzigd

Sommige woningzoekenden hebben recht op voorrang (urgentie). De volgorde van deze voorrang is gewijzigd:
- als eerste komen de woningzoekenden uit de tijdelijke opvang;
- daarna de sociaal medische urgenten;
- daarna de herstructureringsurgenten (dit zijn woningzoekenden waarvan de huidige woning wordt gesloopt). 

  • Voorrang voor jongeren tot 23 jaar

Vanaf 1 juli kunnen corporaties woningen met voorrang aanbieden aan jongeren die nog geen 23 jaar zijn. De huurprijs van deze woningen is niet hoger dan € 424,44, zodat zij recht hebben op huurtoeslag. Er wordt een speciaal huurcontract afgesloten. Hierin staat dat de jongere de inschrijftijd bij SVNK behoudt en 5 jaar mag blijven wonen in de woning. Daarna moet hij weer doorverhuizen zodat de woning weer beschikbaar komt voor een nieuwe jongere. 

  • Spoedzoekers

Om woningzoekenden met een korte inschrijftijd toch een kans te geven, worden enkele woningen via loting aangeboden. Dit is een tijdelijke mogelijkheid die voor 1 jaar wordt ingezet. Na 1 jaar wordt bepaald of deze mogelijkheid wordt uitgebreid met meer woningen of dat het wordt afgeschaft. 

  • Voorrang voor grote gezinnen wordt afgeschaft

Op dit moment krijgen grote gezinnen voorrang bij grote woningen. Per 1 juli wordt dit afgeschaft en is er dus geen voorrang meer voor grote gezinnen. De eenoudergezinnen hebben voor deze voorrang een extra gezinslid bij hun inschrijving mogen zetten. Vanaf 1 juli mag dat ook niet meer en wordt iedereen gevraagd om het extra gezinslid weer te verwijderen. 

Veel gestelde vragen