Nieuwbouw?

Nieuwbouw?

Ja! Dan wel met een minimaal aandeel van 30% sociale huur!

Dat is de oproep van regionale corporaties aan gemeenten in de regio Alkmaar. Leg het minimale percentage van 30% sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten vast in gemeentelijk beleid.

Tot nu toe is er bij nieuwbouwprojecten geen verplicht aandeel sociale huurwoningen vastgelegd in de regio en wordt meestal uitgegaan van een aandeel ‘sociale woningen’. Dat zijn zowel sociale huur als sociale koopwoningen. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat het aandeel sociale huurwoningen in de nieuwbouw ver is achtergebleven bij wat nodig is. Eén van de oorzaken is dat het voor marktpartijen aantrekkelijker is om te kiezen voor sociale koop omdat zij dan niet in de rol van verhuurder de woningen hoeven te verhuren, met alle taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen.

Om de noodzakelijke aantallen sociale huur te realiseren ontwikkelen woningcorporaties zelf, maar in toenemende mate werken we samen met marktpartijen, aangezien zij over grondposities beschikken. Zonder gemeentelijk beleid voor een minimumaantal sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten, zijn we afhankelijk van de bereidwilligheid van partijen om ruimte te maken voor sociale huur. Dit levert in de praktijk veel te weinig sociale huurwoningen op gegeven de grote en stijgende behoefte in de regio Alkmaar.  Daarom doen wij een dringend beroep op de gemeenten in de regio om het aandeel sociale huurwoningen in de nieuwbouw vast te leggen in gemeentelijk beleid. Zo kunnen we onze ambitie om de komende jaren 3.000 sociale huurwoningen bij te bouwen waarmaken.

oproep aan wethouders Wonen