Waarschuwing

Waarschuwing

Er zijn organisaties actief die woningzoekenden helpen om urgentie aan te vragen.

Hiervoor vragen zij forse bedragen terwijl dit geen garantie biedt over de uitkomst of de beslistermijn versnelt. Wij raden u aan om geen zaken met hen te doen.

Het aanvragen van urgentie in gemeenten die woningen aanbieden via SVNK is gratis.