Prestatieafspraken 2018 ondertekend

Prestatieafspraken 2018 ondertekend

Op 4 december zijn de prestatieafspraken voor 2018 ondertekend.

Deze prestatieafspraken zijn afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in 2018 in het werkgebied Langedijk. Net als vorig jaar zijn de prestatieafspraken gemaakt door de gemeente Langedijk, Woningbouwvereniging Langedijk, Woonwaard en hun huurdersorganisaties. Namens de Huurdersraad van Woningbouwvereniging Langedijk hebben Ad Mansoer en Sariah Mansoer aan de afspraken meegewerkt.